Beboerdemokrati

Beboerdemokrati - få indflydelse i din boligafdeling

Med en afdelingsbestyrelse i boligafdelingen kan I som lejere kommentere budgetter. I kan også komme med forslag til vedligeholdelsesarbejder eller hvilke sociale aktiviteter, der skal ske i afdelingen. 

 

Afdelingsbestyrelsens indflydelse 

Afdelingsbestyrelsen kan komme med forslag om: 

• Hvad der skal vedligeholdes eller fornyes i afdelingen. 
• Hvad fælles lokaler skal bruges til. 
• Hvilke nye fritidsaktiviteter, der skal etableres i afdelingen 

Disse forslag skal dog kunne realiseres inden for rammerne af driftsbudgettet. 

Budget og regnskab for afdelingen 

Afdelingsbestyrelsen gennemgår budgettet for boligafdelingen. INI laver et budget for det kommende års drift af boligafdelingen, og dette budget kan afdelingsbestyrelsen udtale sig om, før det bliver sendt til godkendelse hos boligejeren. 

Opret en afdelingsbestyrelse 

Har din boligafdeling ikke en afdelingsbestyrelse kan du eller en af de andre lejere i afdelingen tage initiativ til at holde et stiftende afdelingsmøde. Du kan evt. henvende dig til INI for at få hjælp med mødeindkaldelsen. 

På et stiftende afdelingsmøde beslutter lejerne i boligafdelingen, om en afdelingsbestyrelse skal oprettes. Hvis I vælger ikke at have en afdelingsbestyrelse, udfører INI afdelingsbestyrelsens opgaver. 

Hvis I beslutter jer for at have en afdelingsbestyrelse, skal I på mødet vælge medlemmer til afdelingsbestyrelsen. 

Valg af afdelingsbestyrelse 

For afdelinger op til 500 boliger vælges 1 formand og 2 bestyrelsesmedlemmer. I afdelinger med mere end 500 boliger, kan der vælges yderligere 2 medlemmer. 

Formanden vælges for 1 år, og det samme gør bestyrelsesmedlemmerne.

TV spot om beboerdemokrati

Acceptér cookies fra dette site

Denne hjemmeside bruger cookies til af forbedre din oplevelse af sitet

Acceptér ikke cookies Acceptér kun funktionelle cookies Acceptér alle cookies