Info om Boligafdelinger

I undermenuen "Info om boligafdelinger" kan du læse nærmere om de enkelte boligafdelinger, som INI administrerer på vegne af ejerne som enten er Grønlands Selvstyre eller Kommunerne. 

 

Alle boligafdelinger er selvstændige regnskabsenheder

Bygningerne som ejes af enten Grønlands Selvstyre eller Kommunerne er inddelt i boligafdelinger.
Hver enkelt boligafdelings økonomi bliver ikke påvirket af de andre boligafdelingers eller INI's egen økonomi og skal derfor have dens udgifter dækket gennem huslejeindtægter, som loven foreskriver.
Boligafdelingen skal selv betale alle sine udgifter, medmindre bygningsejer (Grønlands Selvstyre eller Kommunerne) giver et særlig tilskud til en boligafdeling.

 

Hvorfor huslejeændringer?

Det er bygningsejeren der fastsætter husleje på baggrund af budgetforslag fra INI.
Bygningsejeren kan vælge at lade husleje stige. Hvis udgifterne i boligafdelingen ikke kan dækkes af huslejeindtægterne, fx fordi nogle lejere ikke betaler husleje, vil der ikke være nok huslejeindtægter.
Modsat hvis bygningsejeren ikke ønsker huslejen skal stige, kan det være svært at have tilstrækkelig med midler til vedligeholdelsesarbejde og bygningens stand bliver herefter.
Det er INIs målsætning at holde tomgangsperioden, den periode hvor lejligheden står tom og ikke giver huslejeindtægter, så langt nede som muligt, for at undgå udgifter til boligafdelingen.

Aconto vand eller varme reguleringerne tilfalder ikke INI. Disse betalinger går direkte til den vand/varmeafdeling som lejemålet bliver forsynet af. INI laver blot fordelingsregnskabet på vegne af bygningsejere.

Får at undgå hyppige huslejereguleringer udarbejder INI hvert år, budget til bygningsejernes godkendelse, som loven foreskriver, der indeholder en plan for, hvad man vil bruge pengene til i det næstkommende år.

 

 

 

 

Acceptér cookies fra dette site

Denne hjemmeside bruger cookies til af forbedre din oplevelse af sitet

Acceptér ikke cookies Acceptér kun funktionelle cookies Acceptér alle cookies