PBS

Pr. 1. juli 2015 blev det obligatorisk, at tilmelde sig til betalingsservice ved indgåelse af lejekontrakt. Med tiltaget ønsker INI at sikre, at huslejeregninger landet over bliver betalt uden besvær og til tiden. Herved skal lejer heller ikke vente med at betale huslejen til huslejeregningen når frem med posten. 

 

Sådan kan du tilmelde huslejen til PBS

• Kontakt din bank. Det er vigtigt, at du har din regning/indbetalingskortet ved hånden, for banken har brug for oplysninger herfra.
ELLER

• Henvend dig i din boligbutik og få hjælp af personalet. Husk at medbringe dit indbetalingskort.
ELLER

• Tilmeld dig til Betalingsservice gennem din netbank, når du betaler din husleje gennem din webbank.

Når du har tilmeldt din husleje til Betalingsservice, sender INI alle relevante oplysninger om din husleje til Betalingsservice, blandt andet information om hvornår og hvor meget du skal betale. På betalingsdagen trækkes pengene på din konto.

 

Betalingsservice - hvad er det?

Betalingsservice er en bankservice, der automatisk sørger for, at der bliver overført penge fra din konto, når der skal betales regninger. Det kræver dog, at der er penge på kontoen til at betale regningerne med.
Betalingsservice er for alle, der har en bankkonto. Du tilmelder din huslejeregning til Betalingsservice også trækkes pengene automatisk på din bankkonto på forfaldsdagen.

 

Budgetkonto

En budgetkonto kan være en god måde at sikre, at dine faste udgifter bliver betalt hver måned. Med et budget får du overblik over indtægter og udgifter. Så kan du altid se, hvor meget du betaler i faste udgifter hver måned, og hvor meget du selv kan disponere over. Hver gang du får løn, fører du et fast beløb fra din lønkonto til budgetkontoen via en automatisk overførsel.
Når dine regninger er tilmeldt Betalingsservice, er du altid er sikker på, at regningerne bliver betalt til tiden. Også når du er på ferie.

 

Netbank

Du kan også betale din husleje med et elektronisk indbetalingskort via netbank. Et elektronisk indbetalingskort er en regning, som bliver sendt elektronisk til din netbank. Her skal du så blot godkende betalingen. Alle betalingsoplysningerne er udfyldt på forhånd med de samme oplysninger som på et almindeligt indbetalingskort.
Du får automatisk besked, når du logger på netbank, hvis der er nye betalinger til godkendelse. Godkendelsen sker med et klik.

Nej, du kan bruge din almindelige lønkonto 

Ja, du får hver måned en betalingsoversigt med alle detaljerne, som giver et klart overblik 

Ja, det er ikke noget problem. Når du tilmelder en ny regning til Betalingsservice, bestemmer du selv, hvilken konto pengene skal trækkes fra

Det er din bank, der afgør, om betalingen skal gennemføres eller ej, hvis der ikke er penge nok på kontoen. Derfor bør du altid tjekke, om dine regninger bliver betalt til tiden

Nej, det er nemt. Du ringer blot til din bank eller sparekasse senest den 7. i betalingsmåneden og beder om at få afvist regningen

Ja, når du har tilmeldt regningen, kan der gå et stykke tid, før den er med på betalingsoversigten. Derfor skal du betale den første regning og eventuelt efter følgende regninger, indtil den står på betalingsoversigten.

Afvisning og afmelding af betalingsservice 

AFVISNING AF ENKELT BETALING 

Når du har modtaget den månedlige betalingsoversigt, har du mulighed for at afvise en betaling. Ønsker du, at en betaling skal afvises eller tilbageføres, skal du give din bank besked senest den 7. i betalingsmåneden. Hvis denne dag ikke er en ekspeditionsdag, er fristen den første ekspeditions-dag derefter.

AFMELDING AF BETALINGSSERVICEAFTALE

Du kan også afmelde en PBS aftale. Senest to bankdage inden næste betalingsdag skal du kontakte din bank for at afmelde aftaler til PBS. Så gennemføres næste og fremtidige betalinger ikke.

 

Fordele ved PBS

1. Lejer og INI kan være sikker på at huslejen bliver betalt til tiden, så længe der er dækning.
2. Det er til gavn både for INI og lejerne, at de ansatte hos INI får mere tid til at servicere lejere i stedet for ekstra administration med huslejebetaling.
3. INI er således med til at forebygge restancer.

Acceptér cookies fra dette site

Denne hjemmeside bruger cookies til af forbedre din oplevelse af sitet

Acceptér ikke cookies Acceptér kun funktionelle cookies Acceptér alle cookies