Om INI

INI er en grønlandsk virksomhed, som tilbyder at udføre opgaver vedrørende boliger i hele Grønland.
Vi er et aktieselskab, og vores navn er INI A/S. Grønlands Selvstyre er eneaktionær.

Hvordan begyndte det?

1. januar 1994 begyndte INI at administrere udlejningsboliger for det daværende Grønlands Hjemmestyre, nu Grønlands Selvstyre, og for størstedelen af landets kommuner. Det var et ønske om en ensartet administration af udlejningsboliger samt en systematisk vedligeholdelse af boligerne, der fik Hjemmestyret til at stifte INI.

 

INI er flere steder på én gang

INIs hovedkontor er i Sisimiut, men selskabet har kontorer i hovedparten af landets byer. INI har cirka 150 medarbejdere fordelt på hele landet.

 

Hvad laver INI?

INIs kerneydelser kan inddeles i følgende punkter:
• Boligadministration
• Offentlig boligfinansiering – Boligstøtte lån
• Ejendomsservice

 

Boligadministration

INI varetager administrationen af ca. 9.000 boliger. Når vi siger, at vi administrerer boliger betyder det, at vi blandt andet udføre disse opgaver:
• Udarbejder budgetter og opkræver husleje
• Fører ventelister
• Gennemfører budgetkontrol og udarbejder årsregnskaber
• Planlægger og gennemfører vedligeholdelser
• Forestår syn ved ind- og fraflytninger
• Støtter afdelingsbestyrelser i den beboerdemokratiske proces

Bygningsejerne aftaler med INI, hvilke dele af administrationen INI skal varetage. Vi kan nemlig tilpasse vores ydelser efter behov. INI administrerer boligerne ud fra de love, som Inatsisartut, vedtager. Det er Landstingsforordningen om leje af boliger samt den tilhørende bekendtgørelse, vi følger.

 

Offentlig boligfinansiering – Boligstøtte lån

Vi varetager administrationen af boligstøtte lån, som er en finansieringsform for visse private huse, hvor ejeren optager lån hos Grønlands Selvstyre.

 

Ejendomsservice

Ejendomsservice er den service, INI’s ejendomsfunktionær yder de enkelte boligafdelinger. Eksempelvis renholdelse, snerydning, små reparationer og lignende.

Organisation

Vedtægter

Redegørelse for god selskabsledelse

Politik for mangfoldighed

Politik for samfundsansvar

Huslejesammensætning

Acceptér cookies fra dette site

Denne hjemmeside bruger cookies til af forbedre din oplevelse af sitet

Acceptér ikke cookies Acceptér kun funktionelle cookies Acceptér alle cookies