Særlige lejemål

Særlige lejemål kan være lokaler, i f.eks. kældre og andre steder, som ikke anvendes til bolig, og boliger, der udlejes til sociale, uddannelsesmæssige eller personalemæssige formål. 

 

Qaqortoq

Kamikoorfik B-804 Blok G - børnehave 

89,04 m2

 

 

Qaqortoq

Kamikoorfik B-804 Blok G - festsal

57,80 m2 

 

 

Paamiut

Aqq. 22 Blok R - kælder 

Størrelse: 206 m2

Antal rum: 11 

 

 

Paamiut

G.Egedeip Aqq. 5 Blok L-001
Størrelse: 26,7 m2
Antal rum: 2 

 

 

 

Nuuk

H.J. Rinksvej 20 - tidligere børnehave 

Blok 6-004

Areal: 183,70 m2

 

 

Nuuk

Aqqusinersuaq 11 Opg. B-001 - tidligere børnehave 

Areal: 254,70 m2

 

 

 

Aasiaat

Qajaasarfik 5-A

Antal rum: 1

Størrelse: 21,20 m2

 

Aasiaat

Qajaasaarfik 5-A - depot 

Areal 77,70 m2

 

 

Aasiaat

Aadarujuup Aqq. 93 - vaskeri 

Størrelse: 82,20 

Antal rum: 2 

Aasiaat

Qajaasaarfik blok 11 - kælder 

Antal rum: 1

Størrelse: 35,20 m2

 

 

Kontakt:

Er du interesseret i et særligt lejemål, kan du kontakte kundechefen i din afdeling

 

Kundechef i Kujalleq: Mogens Fontain, mof@ini.gl 

Kundechef i Sermersooq: Bent Rosing-Zethsen, brz@ini.gl 

Kundechef i Qeqqata: Rachel Ingemann, rac@ini.gl 

Kundechef i Avannaata og Qeqertalik: Brian Grønvold, bgr@ini.gl 

 

Særlige lejemål er ikke omfattet af lejeforordningen, da denne omfatter kun fysiske personer iht. § 1 i lejeforordningen.

Det har Grønlands Selvstyret og INI.

Særlige lejemål kan være lokaler i kældre og steder, der ikke anvendes som bolig og boliger, der udlejes til sociale, uddannelsesmæssige eller personalemæssige formål.

Alle kan ansøge om særligt lejemål, når det drejer sig om kælderlokaler og lign. Dog er det kun selvstyreinstitutioner og kommuner, der kan leje boliger, der kan lejes ud i et særligt lejemål.

Der kan reserveres boliger til bokollektiver og det er et særligt lejemål med socialt formål. Og en kommune kan etablere en bolig til et bokollektiv i en af selvstyrets boliger, ved at spørge boligejerne (Grønlands Selvstyre).

Det er når en uddannelsesinstitution etablere kollegier i boliger.

Kommuner og øvrige institutioner har mulighed for at få anvist en bolig til indkvartering af ikke-fastansatte og nyansatte. Dog skal boligen ansøges som en personalebolig og tælles som bolig.

En afdelingsbestyrelse har fortrinsret til ledige lokaler.

Ja, alle lokale afdelinger skal oprette en venteliste.

Når en lejer er fundet til et særligt lejemål, indrapporteres denne til Sekretariatet.

Sekretariatet udarbejder en lejekontrakt så vidt som muligt indenfor 3 arbejdsdage. Lejekontrakten mailes til det lokale kontor og sendes retur til Sekretariatet i underskrevet stand.

Det lokale kontor udarbejde en almindelig lejekontrakt

Ja, depositummet der udgør 3 måneders husleje skal betales ved udlejning.

I alle tilfælde skal man betale for 1. måneds husleje, før man flytter ind.

Ved udlejning til kommune eller institution til indkvartering af ikke-fastansatte eller nyansatte, skal boligerne være istandsatte som alm. Boliger.

Ved andre særlig lejemål skal lokalerne være rengjorte.

Der foretages indflytningssyn af lejemålet.

Når en bolig udlejes til indkvartering af ikke-fastansatte eller nyansatte, skal INI afholde sammen vedligeholdelse som ved alm. Lejemål.

I alle andre lejemål er det lejeren, der skal vedligeholde al indvendige, el-installationer og vvs-installationer.

Dog er det udlejeren der står for fremførsel af varme og vand, samt fælles afløbsledninger under lejemålet.

 

Udlejer og lejer har 1 måneds opsigelse.

Dog kan INI opsige et lejemål for et afdelingsbestyrelse med 3 måneders opsigelse.

Acceptér cookies fra dette site

Denne hjemmeside bruger cookies til af forbedre din oplevelse af sitet

Acceptér ikke cookies Acceptér kun funktionelle cookies Acceptér alle cookies