Der er i øjeblikket ingen licitationer.


Prækvalifikationer bruges ikke længere

For at gøre det lettere for jer, benytter vi os ikke længere af prækvalifikation. I løbet af uge 3 sender vi nye håndværker- og leverandøraftaler til alle vores faste leverandører og håndværkere. Hvis du har spørgsmål til de nye aftaler eller skulle du mod forventning ikke modtage aftalerne, er du velkommen til at kontakte teknisk konsulent Niels Hauberg på nih@ini.gl eller (+299) 86 12 05.


Whistleblowerordning

Hjælp os med at bekæmpe korruption og virksomhedskriminalitet. Hver indberetning om overtrædelser er vigtige og med din hjælp kan vi sikre vores integritet og pålidelighed. Du kan frit vælge om du vil være anonym i forbindelse med din indberetning. Vi opfordrer dig dog til, at du ikke vælger at være anonym og anfører dit navn i indberetningen. Whistleblower-systemet må ikke benyttes til bevidst falske anklager mod personer, og der må i det hele taget ikke indberettes bevidst usande oplysninger.
Alle indberetninger bliver behandlet strengt fortroligt.

Hvad kan indberettes?
I whistleblower-systemet kan du indberette alvorlige forhold som for eksempel:
• Alvorlig økonomisk kriminalitet, herunder bestikkelse, svig, dokumentfalsk og lignende
• Uregelmæssigheder i forbindelse med revision og intern revision
• Miljømæssig forurening
• Alvorlig overtrædelse af arbejdsmiljømæssige sikkerhedsforskrifter
• Alvorlige forhold vedrørende en ansat, herunder vold, krænkelser og seksuelle overgreb
Forhold vedr. lejemål administreret af INI kan ikke indberettes her, men kan i stedet evt. indberettes til Boligklagenævnet.

Anonymitet
Hvis du vil sikre, at du er anonym, skal du iagttage følgende:
• Hvis det er muligt, skal du ikke indberette fra en PC, der er udleveret af din arbejdsgiver.
• Benyt ikke en PC, der er opkoblet på virksomhedens netværk/intranet.
• Tilgå whistleblower- systemet direkte ved at kopiere eller skrive URL- adressen over i en internet- browser i stedet for at klikke på et link.
• Lad være med at skrive dine egne personlige oplysninger eller i øvrigt oplysninger der kan identificere dig.

Sikker postbox
Når du sender anmeldelsen, oprettes en sikker postbox med et password du får udleveret efter anmeldelsen. Du kan med dette password logge på postboxen og se status på anmeldelse, se svar fra undersøgeren af din anmeldelse og giver yderligere oplysninger.
Al kommunikation foregår alene ud fra de oplysninger du giver. Med postboxen kan du derfor forbliver anonym imens du kommunikerer med undersøger.

Link til whistleblowerordning: https://nuna-law.gl/ini/