Prækvalifikationer bruges ikke længere

For at gøre det lettere for jer, benytter vi os ikke længere af prækvalifikation. I løbet af uge 3 sender vi nye håndværker- og leverandøraftaler til alle vores faste leverandører og håndværkere. Hvis du har spørgsmål til de nye aftaler eller skulle du mod forventning ikke modtage aftalerne, er du velkommen til at kontakte teknisk konsulent Niels Hauberg på nih@ini.gl eller (+299) 86 12 05.

Licitationer

Offentlige licitationer i Sisimiut

Udskiftning af vinduer i Kussangasoq afs. 6 – B-1512, B-1513 og B-1514.

Arbejdet udbydes og forventes begyndt medio april og forventes afsluttet 30. september 2021.


Udbudsmaterialet kan hentes her.


Offentlige licitationer i Sisimiut

Udskiftning af vinduer i Aqqartarfik blok 6 – B-840.

Arbejdet udbydes og forventes begyndt medio april og forventes afsluttet 30. september 2021.


Udbudsmaterialet kan hentes her.


Offentlige licitationer i Paamiut


Trappeopgange i boligafdeling 140.

Arbejdet udbydes i indbudt licitation som fagentreprise. Arbejdet kan tildeles samlet for alle afdelinger eller afdelingerne enkeltvis.


Licitation afholdes i INIs regionskontor i Paamiut, i overværelse af de bydende, som måtte ønske at være til stede torsdag den 28. januar 2021, kl. 11.00.


Tilbud stiles til A/S Boligselskabet INI, Regionskontor Paamiut, 3940 Paamiut og indgives i lukket kuvert med firmanavn og påskrift:

"Licitation vedrørende Rengøring af trappeopgange".


Udbudsmaterialet kan hentes her.