Kæledyr

Den 5. november 2019 vedtog Inatsisartut en ændring af Lejelovgivningen, der gør det tilladt at holde kæledyr i Selvstyrets og kommunernes udlejningsejendomme. Lovændringen træder i kraft 1. januar 2020. Indtil lovændringen træder i kraft, vil INI A/S bistå boligafdelingernes bestyrelser med at tage stilling til, om det skal være tilladt at holde kæledyr i deres boligafdeling. I de boligafdelinger, hvor der ikke er en bestyrelse, vil INI A/S kunne bistå en lejerafstemning. Det er altså lejerne, der bestemmer, om det skal være tilladt at holde kæledyr i deres boligafdeling. Hvis man ikke har mulighed for at deltage i afstemningen, kan man udfylde en fuldmagt og på den måde give en nabo ret til overlevere sin stemme. Fuldmagten kan indhentes hos INIs boligbutikker eller ved at rette henvendelse til ini@ini.gl.

 

Inden man som lejer anskaffer sig et kæledyr, skal man opfylde følgende kriterier:

 

1.      Undersøge, om det er tilladt at holde kæledyr i sin boligafdeling.

2.      Have fået og tilsendt tilladelse til kæledyret fra kommunen til INI A/S.

3.      Have betalt det særlige depositum svarende til 3 måneders husleje.

 

De ovenstående kriterier er bestemt af Inatsisartut.

 

Tilladelse i boligafdelingen

For at man må holde kæledyr, skal det først og fremmest være tilladt i boligafdelingen. Det er ifølge lovændringen som udgangspunkt tilladt at holde kæledyr. Hvis et flertal af beboerne stemmer imod, er det dog ikke tilladt at holde kæledyr. INI A/S vil indkalde beboere til afstemning i alle boligafdelinger inden den 1. januar 2020, hvor ændringen af lejelovgivningen træder i kraft.

 

Det er lejers ansvar at undersøge, om det er tilladt i boligafdelingen. Det kan man finde svar på enten på INIs hjemmeside eller ved at spørge sin afdelingsbestyrelse eller lokale boligbutik.

 

Der gøres opmærksom på, at slædehunde fortsat er undtaget jævnfør de kommunale vedtægter. Det vil sige, at der ikke kan gives tilladelse til at holde slædehunde som kæledyr i lejeboliger administreret af INI A/S.

 

Tilladelse fra kommunen

Inden man kan anskaffe sig et kæledyr, skal man have tilladelse af kommunen. Tilladelsen skal herefter indsendes til INI A/S som dokumentation.

 

Tilladelsen fra kommunen dækker kun ét dyr, og der skal derfor søges ny tilladelse hos kommunen, hvis man ønsker at anskaffe sig endnu et dyr.

 

Tilladelsen gælder også kun dét specifikke dyr, man har søgt tilladelse til. Det betyder, at hvis man ønsker at anskaffe endnu en kat, skal man igen søge tilladelse hos kommunen.

 

Særligt depositum

Man skal betale et særligt depositum til INI A/S, før man kan anskaffe sig et kæledyr. Det særlige depositum svarer til tre måneders husleje (eksklusiv vand og varme) og er en sikkerhedsstillelse for istandsættelse af eventuelle skader forårsaget af kæledyret.

 

Det særlige depositum skal betales til INI A/S, inden man anskaffer sig et dyr, og skal betales kontant. Dette betyder, at man ikke afdrage det særlige depositum.

 

Man får det særlige depositum tilbage ved fraflytning, hvor der foretages syn og eventuelle skader udbedres. Derefter får man det resterende af det særlige depositum og det almindelige depositum tilbage.

 

Ordensregler

Man kan læse ordensreglerne på hjemmesiden. Lovændringen træder i kraft pr. 1. januar 2020, og herefter vil ordensreglerne blive opdateret.

 

Hvis din nabo ikke overholder INIs ordensregler, har du mulighed for at klage skriftligt.

 

Bliver du voldsomt generet af larm fra naboer uden for INIs normale åbningstid, kan du via INIs telefoniske vagtordning få hjælp til at dokumentere larm og støjende adfærd.

 

Se ordensreglerne her. 

Er det tilladt at holde kæledyr i din boligafdeling? Find svaret her.

Spørgsmål og svar