El, vand og varme

Hvis du bor i en lejebolig, der har egne el, vand- og varmemålere, betaler du dit vand- og varmeforbrug hver måned direkte til Nukissiorfiit. Du skal desuden selv sørge for at til- og framelde el, vand og varme.

Hvis du bor i en lejebolig, der ikke har egen vand- og varmemåler, betaler du a conto vand og varme hver måned i forbindelse med huslejen. INI A/S sørger for at lave en årlig afregning af vand og varme, for at finde ud af, om du har betalt for meget eller for lidt i løbet af året.

Priserne på vand, varme og olie kan variere, og dermed kan størrelsen på din a conto regning også ændre sig.

Du har mulighed for at klage, hvis du mener, at det udregnede a conto regnskab for vand og varme er forkert.

 

Tilmelding ved indflytning

Har din bolig egne målere, skal du tilmelde dem hos Nukissiorfiit, når du overtager boligen.

Ved overtagelse får du udleveret en tilmeldingsblanket, som du skal udfylde, underskrive og sende eller aflevere til Nukissiorfiit.

Du kan også tilmelde el, vand og varme via www.sullissivik.gl.

 

Tilmeld el, vand og varme til Nukissiorfiit

Inden du overtager lejeboligen, afmelder boligafdelingen målerne, så afdelingen ikke kommer til at betale for dit el-, vand- og varmeforbrug. Derfor er det vigtigt, at du tilmelder dine målere hos Nukissiorfiit, da du ellers risikerer, at der bliver lukket for strøm og vand. Det er dit eget ansvar at tilmelde dine målere.

 

Afregning ved fraflytning

Har din bolig egne målere, skal du afmelde dem hos Nukissiorfiit, når du fraflytter boligen.

Hvis du ikke afmelder dine målere, kommer du til at betale for el-, vand- og varmeforbruget, efter du er flyttet.

Når du opsiger din lejebolig, får du udleveret en afmeldingsblanket, som du skal udfylde, underskrive og sende eller aflevere til Nukissiorfiit.

Du kan også afmelde el, vand og varme via www.sullissivik.gl.

 

Afmeld el, vand og varme til Nukissiorfiit

Du skal afmelde dine målere fra den dag, du har sagt lejeboligen op til. Har du for eksempel sagt lejeboligen op til den 30. juni, skal du først afmelde dine målere til den 30. juni – også selvom du flytter ud af boligen før.

Når en lejebolig ikke bebos, tilmelder boligafdelingen boligens el-, vand- og varmemålere, så eventuelle håndværkere kan arbejde i boligen.

 

Afregning af vand og varme

Bor du i en bolig med egne målere, betaler du for dit eget vand- og varmeforbrug hver måned direkte til Nukissiorfiit.

Nogle boliger har ikke egne målere, og derfor kan man ikke måle den enkelte boligs vand- og varmeforbrug. I stedet for at betale dit faktiske forbrug, betaler du derfor a conto vand og varme hver måned.

INI A/S afregner på vegne af Nukissiorfiit a conto regnskabet for vand og varme én gang om året.

Senest den 30. april vil du kunne finde forbrugsopgørelsen for vand- og varmeafdelingerne. Vær opmærksom på, at disse opgørelser er for hele afdelingen, og ikke for hvert lejemål.

Senest den 15. juni vil du få tilsendt forbrugsopgørelsen for dit lejemål per brev.

 

A conto vand og varme

Når du betaler a conto vand og varme, skal du hver måned betale et fast beløb.

  • A conto vand beregnes på baggrund af din boligs størrelse og vandtaksterne. Vandtaksterne varierer fra by til by og vandforbruget varierer fra boligafdeling til boligafdeling.
  • A conto varme beregnes på baggrund af din boligs størrelse og beliggenhed samt varmetaksterne og oliepriserne.

 

Prisændringer på vand og varme

Når priserne på vand, varme og olie stiger eller falder, reguleres a conto vand og varme, for at sikre, at du ikke kommer til betale for meget eller for lidt a conto vand og varme.

INI A/S varsler ændringerne ved prisforhøjelser senest tre uger inden ændringerne træder i kraft.

 

Årlig afregning af vand og varme

Én gang om året laver INI A/S er regnskab for at finde ud af, om du har betalt for meget eller for lidt i løbet af året til vand og varme. Regnskabet laves på baggrund af din boligafdelings samlede vandforbrug og din varmeafdelings samlede varmeforbrug fordelt på de forskellige lejeboligers størrelse. Det vil sige, at en lejebolig på 120 kvadratmeter skal betale en større andel af det samlede forbrug end en bolig på 90 kvadratmeter.

Afregningen tager herudover højde for, hvor længe du har boet i lejligheden. Er du for eksempel flyttet ud i juni, skal du kun betale din andel af det samlede forbrug fra januar til juni.

 Senest 30. april får du et brev fra INI A/S, hvori der står, om du har betalt for meget eller for lidt i løbet af året i forhold til din bolig- og varmeafdelings samlede forbrug.

 

Opkrævning og tilbagebetaling

Har du betalt for meget a conto vand og varme, får du betalt det overskydende beløb tilbage. Har du restancer til INI A/S bliver det modregnet, før du får nogen penge tilbage.

Udbetalingen sker automatisk til din bankkonto. Derfor er det vigtigt, at du afleverer dit kontonummer til din lokale boligbutik. Hvis du skifter adresse, skal du oplyse din nye adresse til INI A/S.

Har du betalt for lidt a conto vand og varme, får du et girokort, som du skal betale i banken eller på posthuset.

 

Klage

Hvis du mener, at der er fejl i det vand- og varmeregnskab, som INI A/S laver én gang om året, har du mulighed for at klage. Du skal indgive en skriftlig klage, som minimum skal indeholde følgende:

  • Kundenummer (for eksempel 36-163-0001-02)
  • Navn og adresse
  • Postnummer

 

Du skal også huske at vedlægge regnskabsforsiden, som du har modtaget af INI A/S i forbindelse med årsopgørslen.

INI A/S skal have din klage senest 1. august.

Du kan sende klage til ini@ini.gl eller aflevere den personligt i INImut.