70 10 00


     ikorfaq@ini.gl


Økonomirådgivning

Vores økonomirådgivere yder deres bistand gratis og anonymt for lejere igennem INI A/S. Økonomirådgiverne er placeret i otte byer og vil komme ud til lejere i de mindre byer og bygder med mellemrum. 

Økonomirådgiveres opgave er at rådgive lejere, der kommer bagud med huslejebetalingen, hvis der pludselig sker ændringer i lejerens økonomiske situation eller hvis det i det hele taget bliver svært for lejeren at betale regningerne til tiden.

Økonomirådgiverne kan rådgive og vejlede om muligheder og rettigheder, ligesom de kan hjælpe lejere med at skabe overblik over økonomi og gæld. En økonomirådgiver kan også lave budget sammen med lejer og kontakte relevante myndigheder og kreditorer. 

Hvis en lejer har restance kan lejeren blive kontaktet af en økonomirådgiver, lejeren kan også kontakte dem selv. Rådgivningen er gratis, anonym og rådgiverne har tavshedspligt.