Offentlige licitationer

Offentlig licitation til renovering af badeværelser i Sisimiut, Tuapannguit, B 1071  


Tilbud stiles til INI A/S • Mannarsip Aqq. 20 • Postboks 1020 • 3911 Sisimiut og indgives i lukket kuvert med firmanavn og påskrift: 

”Renovering af badeværelser i B 1071. Tuapannguanut 8."


Tilbud som faxes eller mailes vil ikke komme i betragtning til licitationen, da tilbudet ikke er fremsendt i lukket kuvert.  

INI A/S  kan ikke drages til ansvar for tilbud som ikke rettidigt fremkommer til licitationen. 


Licitation afholdes: Torsdag, den 20. februar 2020 kl. 10:15 på Mannarsip Aqq. 20, INI A/S´s mødelokale SISI i overværelse af de bydende, som måtte ønske at være til stede. 

Eventuelle tekniske spørgsmål rettes skriftlig pr. mail til Dennis Holm Larsen, mail: dhl@ini.gl.  

Af hensyn til afgørelse og distribuering af svarene skal spørgsmål forelægges senest mandag, den 10. februar 2020 kl. 10:00.


Samlet udbudsmateriale Offentlig licitation til renovering af badeværelser i Sisimiut, Larsip Aqq. 1  


Tilbud stiles til INI A/S • Mannarsip Aqq. 20 • Postboks 1020 • 3911 Sisimiut og indgives i lukket kuvert med firmanavn og påskrift: 

”Renovering af badeværelser i B 1038. Laarsikkut Aqq. 1."


Tilbud som faxes eller mailes vil ikke komme i betragtning til licitationen, da tilbudet ikke er fremsendt i lukket kuvert.  

INI A/S  kan ikke drages til ansvar for tilbud som ikke rettidigt fremkommer til licitationen. 


Licitation afholdes: Torsdag, den 20. februar 2020 kl. 10:00 på Mannarsip aqq. 20, INI A/S´s mødelokale SISI i overværelse af de bydende, som måtte ønske at være til stede. 

Eventuelle tekniske spørgsmål rettes skriftlig pr. mail til Dennis Holm Larsen, mail: dhl@ini.gl.  

Af hensyn til afgørelse og distribuering af svarene skal spørgsmål forelægges senest mandag, den 10. februar 2020 kl. 10:00.


Samlet udbudsmateriale 


Udskiftning af vinduer i Aqqartarfik blok 5. B-839.


Tilbud stiles til INI A/S • Mannarsip Aqq. 20 • Postboks 1020 • 3911 Sisimiut og indgives i lukket kuvert med firmanavn og påskrift: 

”Udskiftning af vinduer i Aqqartarfik blok 5. B-839."


Tilbud som faxes eller mailes vil ikke komme i betragtning til licitationen, da tilbudet ikke er fremsendt i lukket kuvert.  

INI A/S  kan ikke drages til ansvar for tilbud som ikke rettidigt fremkommer til licitationen. 


Licitation afholdes: Torsdag, den 20. februar 2020 kl. 10:30 på Mannarsip aqq. 20, INI A/S´s mødelokale SISI i overværelse af de bydende, som måtte ønske at være til stede. 


Der afholdes ikke møde vedr. tvivlsspørgsmål, med mindre en af de bydende måtte anmode herom.


Samlet udbudsmateriale 


Udvendig malervedligehold af 8-6. Deichmannip Aqq. Blok 9, 11, 13, 15 og 17. 3911 Sisimiut 


Tilbud stiles til INI A/S • Mannarsip Aqq. 20 • Postboks 1020 • 3911 Sisimiut og indgives i lukket kuvert med firmanavn og påskrift: 

”Udvendig malervedligehold af 8-6. Deichmannip Aqq. Blok 9, 11, 13, 15 og 17. 3911 Sisimiut."


Tilbud som faxes eller mailes vil ikke komme i betragtning til licitationen, da tilbudet ikke er fremsendt i lukket kuvert.  

INI A/S  kan ikke drages til ansvar for tilbud som ikke rettidigt fremkommer til licitationen. 


Licitation afholdes: Torsdag, den 29. februar 2020 kl. 10:30 på Mannarsip aqq. 20, INI A/S´s mødelokale NANU i overværelse af de bydende, som måtte ønske at være til stede. 


Der afholdes ikke møde vedr. tvivlsspørgsmål, med mindre en af de bydende måtte anmode herom.


Eventuelle tekniske spørgsmål rettes skriftlig pr. mail til Dennis Holm Larsen, mail: dhl@ini.gl.  

Af hensyn til afgørelse og distribuering af svarene skal spørgsmål forelægges senest onsdag, den 19. februar 2020 kl. 10:00.


Samlet udbudsmateriale 


Udskiftning af køkkener i Poul Hansenip Aqq 46-64, B469, 3951 Qasigiannguit


Tilbud stiles til INI A/S • Mannarsip Aqq. 20 • Postboks 1020 • 3952 Ilulissat og indgives i lukket kuvert med firmanavn og påskrift: 

”Køkkenudskiftning i Poul Hansenip Aqq 46-64."


Tilbud som faxes eller mailes vil ikke komme i betragtning til licitationen, da tilbudet ikke er fremsendt i lukket kuvert.  

INI A/S  kan ikke drages til ansvar for tilbud som ikke rettidigt fremkommer til licitationen. 


Licitation afholdes: Fredag, den 21. februar 2020 kl. 10:00 på INI A/S, Aron Mathiesenip Aqq. 9 i overværelse af de bydende, som måtte ønske at være til stede. 


Eventuelle tekniske spørgsmål rettes skriftlig pr. mail til Klaus Poulsen, mail: kpo@ini.gl, hvorefter der vil blive rundsendt besvarelse til de bydende.

Af hensyn til afgørelse og distribuering af svarene skal spørgsmål forelægges senest onsdag, den 19.02.2020 kl. 10:00.  


Samlet udbudsmateriale 


Udskiftning af tagbelægning på B 790 og B 791 - Aqqartarfik blok 3 og 4.


Tilbud stiles til INI A/S • Mannarsip Aqq. 20 • Postboks 1020 • 3911 Sisimiut og indgives i lukket kuvert med firmanavn og påskrift: 

”Udskiftning af tagbelægning på B 790 og B 791.."


Tilbud som faxes eller mailes vil ikke komme i betragtning til licitationen, da tilbudet ikke er fremsendt i lukket kuvert.  

INI A/S  kan ikke drages til ansvar for tilbud som ikke rettidigt fremkommer til licitationen. 


Licitation afholdes: Torsdag, den 12. marts 2020 kl. 10:00 på INI A/S, Mannarsip aqq. 20, i overværelse af de bydende, som måtte ønske at være til stede. 


Der afholdes ikke møde vedr. tvivlsspørgsmål, med mindre en af de bydende måtte anmode herom.


Samlet udbudsmateriale