Bestyrelse

Mads Barlach Christensen, Bestyrelsesformand

(Født i 1967) Udpeget af aktionærerne og har siddet i bestyrelsen siden 2017 som formand. 

Uddannelsesmæssig baggrund:

Grenå Gymnasium, politibetjent samt forskellige lederuddannelser hos politiet.

Karriere:

Mads har været tilknyttet Air Greenland siden 2006. Først som uddannelseschef, HR manager og siden som HR direktør. Mads har tidligere bestridt flere stillinger indenfor Politiet i Grønland, blandt andet som politibetjent, stationsleder og som leder af Politiskolen i Grønland. 

Kompetencer:

Ledelse og forretningsudvikling 

Bestyrelsesposter:

Er næstformand for bestyrelsen i KNR og har tidligere siddet i bestyrelsen for den grønlandske politiforening som medlem og formand, været medlem i den grønlandske retsvæsenskommission, været næstformand for politilederforeningen, været medlem i Arctic Umiaq Line. Kristian May, Næstformand

(Født i 1956) Udpeget af aktionærerne og genvalgt til bestyrelsen i 2015 efter et enkelt års fravær

Uddannelsesmæssig baggrund:

Shippingmand og cand. jur.

Karriere:

Kristian har 30 års ledelseserfaring heraf 20 år som administrerende direktør for store danske selskaber i stål og entreprenørbranchen.

Kompetencer:

Virksomhedsdrift, økonomi, jura, strategi, HR, kommunikation internt og eksternt, tilpasninger, udviklingsplaner m.m.

Bestyrelsesposter:

Kristian har omfattende erfaring fra bestyrelsesarbejdet både som formand og menigt medlem - dels i virksomheder og dels i arbejdsgiver- og interesseorganisationer.Inga Dora Gudmundsdottir Markussen, Bestyrelsesmedlem

(Født i 1971) Udpeget af aktionæren og har siddet i bestyrelsen siden 2018 som bestyrelsesmedlem

Uddannelsesmæssig baggrund: 

Journalistuddannelsen ved Tusagassiornermik Ilinnarfik i Nuuk

Karriere: 

Inga Dora har arbejdet som journalist, kommunikationskonsulent og informationschef indtil hun i 2008 blev chefredaktør for AG og i 2010 også ansvarshavende chefredaktør for Sermitsiaq. I 2012 arbejdede Inga Dora for INI og i 2014 blev hun generalsekretær for Vestnordisk Råd, indtil hun i 2018 blev uddannelseschef i Royal Greenland. 

Kompetencer: 

Kommunikation

Bestyrelsesposter: 

I 2000-2003 var Inga Dora bestyrelsesmedlem og formand i SAMIK og i 2007-2008 var Inga Dora bestyrelsesmedlem i KNI udpeget af Selvstyret. 2011-2015 har hun været bestyrelsesmedlem for Mediehuset Sermitsiaq. AG og i 2012-2014 har hun været bestyrelsesmedlem i Greenland Television (GTV). Line Frederiksen, Bestyrelsesmedlem

(Født i 1980) Udpeget af aktionærerne og har siddet i bestyrelsen siden 2017

Uddannelsesmæssig baggrund:

Cand.merc. og HD (R)

Karriere:

Line har siden 2016 været regnskabschef i Tele Greenland A/S. Før det har Line været projektchef for logistik i Arctic Winter Games, Business controller i Air Greenland A/S, udviklingskonsulent og analytiker i Royal Arctic Line A/S. 

Kompetencer:

Økonomi og ledelse  

Bestyrelsesposter:

Line var stifter og formand for Meeqqat Inuunnerissut/Bedre Børneliv (MIBB), og hun har været bestyrelsesmedlem og næstformand i Tele Greenland A/S.ArnâraK’ Zeeb Lennert, Bestyrelsesmedlem

(Født i 1966) Medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem siden maj 2016.

Uddannelsesmæssig baggrund:

HF, Højere Handelseksamen, EDB-Assistent, 1. del af Hai (erhvervsøkonomi/datalogi), Diplomlederuddannelsen.

Karriere:

Kontorleder på Bygge- og Anlægsskolen, controller i KNI A/S, controller/chefcontroller i Pisiffik A/S, finansiel controller og nu som systemchef i INI A/S.

Kompetencer:

Regnskab, boligadministration og ledelse.

Bestyrelsesposter:

Har tidligere siddet som valgt medlem i skolebestyrelsen, og senere i bestyrelsen for børneinstitution i en valgperiode.Michael Renner Petersen, Bestyrelsesmedlem

(Født i 1973) Medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem siden maj 2016.

Uddannelsesmæssig baggrund:

Gymnasiet og 1-årig HHX, uddannet økonomi assistent og bygningsingeniør.

Karriere:

Revisor assistent ved Revisionsinstituttet, souschef i Jem & Fix butik.

Har arbejdet som inspektør, driftsleder, driftskonsulent og tekniker ved INI A/S siden 2006 i Ilulissat. Michael arbejder i dag som teknisk chef. 

Kompetencer:

Drift og vedligehold i udlejningsboliger (Facility management), personaleledelse, regnskab, budget og økonomi, samt projektledelse v. PRINCE2 model. 

Bestyrelsesposter:

Tidligere været valgt til beboerråd på kollegiet P.O Pedersen og bestyrelsen i Billardklubben i Ilulissat.