Nyheder

 • 13.112020november

  Påmindelse til samtlige lejere

 • 04.112020november

  Status efter storm i Nuuk og Paamiut

  Stormen har været hård ved Nuuk og Paamiut, og vi kan rapportere om flere skader på de bygninger, som vi administrerer.

  I Nuuk:

  - På blok 34 og 36 er tagpap revet løs og nogle steder ødelagt (Qapiarfiusaaq/Radiofjeldet).

  - I blok 32 er nogle plader fra sternen faldet ned (Qapiarfiusaaq/Radiofjeldet).

  - Brandtrappen ved centermarkedet er blevet afskærmet af kommunens medarbejdere, da den er revet løs og til fare for mennesker. Den fjernes, når det ikke blæser så meget mere i løbet af eftermiddagen (Qapiarfiusaaq/Radiofjeldet).

  - På blok-T er en tagplade løs (Tuapannguit).

  - Tagplader på i alt 10 miljøhuse er blæst væk.


  I Nuussuaq:

  - I Eqalugalinnguit er dele af tagpappet blæst væk og ødelagt.

  - I Sangoriaq er facadeplader blæst væk.

  I Paamiut:

  - På blok R er tagkonstruktionen løs. Beboerne blev i går eftermiddag flyttet til en anden bolig.

  Har vi overset noget? Så fortæl os gerne om det.

  Vi er gået i gang med at udbedre skaderne. Alle skader er meldt til forsikringen, som skal dække udgifterne.

 • 03.092020september

  Lejertilfredshedsundersøgelse

  Vi afholdt en lejertilfredshedsundersøgelse på vores facebookside i foråret for at tage temperaturen på, hvad vi gør godt og ikke mindst hvor der er plads til forbedring.

  På baggrund af jeres svar fandt vi frem til fem områder, som trænger til ekstra opmærksomhed.

  Vi har brugt sommeren på at se nærmere på, hvordan vi kan forbedre os på de fem områder for at yde bedre service.

  Her kommer en kort beskrivelse af, hvad vi vil gøre:

  Lang svartid på henvendelser

  • Vi optimerer kontinuerligt vores arbejdsgange for at forbedre vores svartid.
  • Vi implementerer et nyt system, som gør det muligt at følge henvendelser til ejendomsservice, som forventes at nedbringe svartiden.

  Manglende rengøring i trappeopgange

  • Vi undersøger, om vi selv skal stå for rengøringen frem for at udlicitere det, så vi kan følge kvaliteten af rengøringen tæt med henblik på at højne kvaliteten.

  Mangler på mangelliste bliver ikke udbedret

  • Flere har en opfattelse af, at alle mangler på mangellisten vil blive udbedret. Det kan vi dog ikke love, da det afhænger af boligafdelingens økonomi og budgettet for vedligeholdelse, som fastsættes af bygningsejerne.
  • Vi arbejder på, at listen kan udfyldes digitalt, og at lejeren får svar på, hvad der vil blive udbedret, så lejeren er orienteret.

  Problemer med adgang til selvbetjeningen

  • Vi undersøger et nyt format til selvbetjeningen, som er mere brugervenlig og lettere tilgængelig.
  • Vi videreudvikler selvbetjeningen for at kunne tilbyde flere digitale løsninger.
  • Vi har allerede opstillet computere i INImut, som lejere frit kan benytte til INIs selvbetjening i åbningstiden.

  Lavt kendskab til beboerdemokrati

  • Vi vil teste facebookgrupper for boligafdelinger for at styrke kommunikationen mellem bestyrelsen og de øvrige beboere.
  • Vi kommer til at lave interviews for at afdække motivation og barrierer.
  • Vi vil udbrede metoden efter testperioden til de øvrige afdelinger for at øge kendskabet og hjælpe lejerne med at få gang i beboerdemokratiet.

  Vi har en forventning om, at I fremadrettet kan mærke forskel. For at sikre, at det er tilfældet vil vi følge op med en ny lejertilfredshedsundersøgelse.
 • 24.082020august

  Blok 10 i Paamaap Kuua er nu historie

  I 1975 blev Blok 10 blev opført i Sisimiut centrum. I år, efter 45 år, er saneringen af blokken ved at blive færdig.

  6 familielejligheder med 3 soveværelser, 6 familielejligheder med 4 soveværelser og 3 etværelseslejligheder har huset mennesker i adskillige år. Og hvis blokken kunne, så ville den nok fortælle en hel masse oplevelse, om hvad der er sket igennem tiden.

  Boligejerne har besluttet at, blokken skal saneres.

  Oprindelig var underetagen beregnet som ungdoms boliger med 5-6 værelse med fælles bad, toilet og køkken.

  Som årene gik, blev disse ændret, så Paamaap Kuuas festlokal blev placeret i underetagen indtil den blev flyttet til blok 15. Disse festlokaler kan sikkert også fortælle en del sjove historier med markering af mange forskellige mærkedage.

   

   

 • 23.072020juli

  Meddelelse til vores lejere i Nuuk

  Vi foretager stikprøver i alle selvstyreejet lejeboliger, der administreres af INI A/S.
  I kan forvente at få besøg af vores folk mellem kl. 8.00 og 16.00 i hverdage frem til starten af august måned.