9.000 boliger

150 medarbejdere

93% grønlandsksprogede
INI A/S er en grønlandsk virksomhed, som tilbyder at udføre opgaver vedrørende boliger. Vi er et aktieselskab, og vores navn er INI A/S. Grønlands Selvstyre er eneaktionær.

1. januar 1994 begyndte INI A/S at administrere udlejningsboliger for det daværende Grønlands Hjemmestyre, nu Grønlands Selvstyre, og for størstedelen af landets kommuner. Det var et ønske om en ensartet administration af udlejningsboliger samt en systematisk vedligeholdelse af boligerne, der fik Hjemmestyret til at stifte INI A/S.

INIs hovedkontor er i Sisimiut, men selskabet har kontorer i hovedparten af landets byer. INI A/S har cirka 150 medarbejdere fordelt på hele landet.

Hvad laver INI A/S?

INIs kerneydelser kan inddeles i følgende punkter:

  • Boligadministration
  • Offentlig boligfinansering – Boligstøttelån
  • Ejendomsservice


INI A/S administrerer boligerne, men ejer ikke boligerne. Det er Selvstyret og kommunerne, som ejer boligerne, og INI A/S står for driften af dem.


Boligadministration

INI A/S varetager administrationen af cirka 9.000 boliger. Når vi siger, at vi administrerer boliger betyder det, at vi blandt andet udfører disse opgaver:

  • Udarbejder budgetter og opkræver husleje
  • Fører ventelister
  • Gennemfører budgetkontrol og udarbejder årsregnskaber
  • Planlægger og gennemfører vedligeholdelser
  • Forestår syn ved ind- og fraflytninger
  • Støtter afdelingsbestyrelser i den beboerdemokratiske proces

 

Bygningsejerne aftaler med INI A/S, hvilke dele af administrationen INI A/S skal varetage. Vi kan nemlig tilpasse vores ydelser efter behov. INI A/S administrerer boligerne ud fra Landstingsfordningen om leje af boliger samt den tilhørende bekendtgørelse.

 

Offentlig boligfinansering - Boligstøttelån

Vi varetager administrationen af boligstøttelån, som er en finansieringsform for visse private huse, hvor ejeren optager lån hos Grønlands Selvstyre.

 

Ejendomsservice

Ejendomsservice er den service, INIs ejendomsfunktionærer yder de enkelte boligafdelinger. Eksempelvis renholdelse, snerydning, små reparationer og lignende.