Suliariumannittussarsiuussinerit

Tamanut ammasumik suliariumannittussarsiuineq


Qapiarfiusaami blok 15, 16 aamma 17-imi igalaanik aneersuartarfiillu matuinik taarsersuinissaq tamanut ammasumik suliariumannittussarsiuunneqassaaq:


Sisamanngorneq 25. juni 2020 nal. 10.30, INI A/S Imaneq 29, 2900 Nuuk-mi.


Allakkatigut neqeroorutit, allakkat puui "Udskiftning af vinduer og altandøre Radiofjeldet Blok 15, 16 og 17"-mik qaatiguuliukkat kingusinnerpaamik 25. juni 2020 uunga tunniunneqassapput:


INI A/S v/Anthon Adolfsen-Søgaard

Imaneq 29, Postboks 1609, 3900 Nuuk.

Allakkatigut neqeroorutit kisimik atuuttutut isigineqassapput.