Boligstøttemi immikkoortortaqarfik

Postboks 1020

3911 Sisimiut


Mail bs-afdelingen@ini.gl

Oqarasuaat 70 10 00


Immikkoortortaqarfimmi sulisut

Regine Lennert: Kujataaniit Kangaatsiaq ilanngullugu.

Marie Kathrine Lyberth: Qeqertarsuaq, Ilulissat, Uummannaq, Nunattalu kangia.

Evelyn Frederiksen: Aasiaat, Qasigiannguit, Upernavik, Qaanaarlu. 


Boligstøttehuse aqqutigalugu illuutit

Boligstøttemi illuutit

Boligstøttemi illuliat tassaapput illut, Namminersorlutik Oqartussanit aningaasaliissutaannik sananeqartut. Illumik piginnittoq Namminersorlutik Oqartussanit aningaasat taarsersugassanik attartortinneqartarpoq. Illut amerlanersaat 1950-ikkut kiisalu 1960-ikkunni sananeqarput.

 

Boligstøttemit illulianut taarsigassarsinissamik aqqissuussinerit pingasut periarfissaapput:


  • Aaqqissuussinermi siullermi illumik piginnittoq terminit akilernissaannut Namminersorlutik Oqartussaniit taperneqartarpoq.
  • Aaqqissuusinerup aappaani illumik piginnittoq termininut tapiiffigineqarneq ajorpoq, taarsiulluguli illumik pigninnittutut kiffaanngissuseqarnerulluni. Illut taarsigassarsinermi taamatut aaqqissuussiffigineqartut ikittuinnanngornikuupput.
  • Aaqqissuusinerup pingajuat taarsigassarsiat erniaqaratillu akilersugassaanngitsut soorlu nammineerluni illuliat aammalu sanaqateqarluni illuliat.

 

Namminersorlutik Oqartussat sinnerlugit boligstøtte-mik illuutinik INI A/S allaffissornikkut ingerlatsisuuvoq. Tassa imaappoq, taarsersugassat INI A/S-imit suliarineqartarput, assersuutigalugu.

  • Taarsigassarsiat sinnerisa akiitsuulersimasullu allanngornissaat
  • Taarsigassarsiat sinnerinik akiitsuulersimasunullu aaqqissuusseqqinneq
  • Taarsigassarsiat akiligassartaannik nassiussineq
  • Akiligassat akilerneqanngitsunut eqqaasitissumik nassiussineq
  • Naatsersuusiornerit

 

Illunut nutaanut ukiuni kingullerni Namminersorlutik Oqartussat boligstøtte-mi taarsigassarsititsinikuunngillat. Taarsigassarsiat nutaat ammalu iluarsartuussinissamut, allilerinissamut nutarterinissamullu tapiissutit kommuunit ingerlatilernikuuvaat. Boligstøtte-p iluutanit piginnittunngorsinnaavutit illup pioreersup taarsigassarsiaasa sinneri piumasaqaatasullu allanngortinnagit. Boligstøtte-mi illumik inoqanngitsumik Boligstøtte-mi piumasaqaatit naapertorlugit pigisaqalersinnaangilatit, illut inoqanngitsut tamarmik tamanut ammasumik tuniniarneqartalernikuupput. LM Ejendom aqqutigalugu Namminersorlutik Oqartussat sinnerlugit tuniniaasalernikuupput.

 

Boligstøtte-mit taarsigassarsiat

Namminersorlutik Oqartussat sinnerlugit boligstøtte-nut illuutinik INI A/S allaffissornikkut ingerlatsisuuvoq. Tamaattumik boligstøtte-mik illuutillit INI A/S saaffigisassavaat.

 

Qaammatikkaartumik akilersugassanut malinnaanissaq ajornakusoorpat eqqarsaatigineqarsinnaavoq taarsigassarsiat akiitsuulersimasullu allangortinneqarsinnaasut uninngasunngorlugit. (Det vil sige, at dine lån og restancer ændres til et stående rente- og afdragsfrit lån). Naalakkersuisut piffissaq erniaqartitsiviunngitsoq akilersuititsiunngitsorlu ukiut tallimakkaarlugit sivitsortarsinnaavaat.

 

Taarsigassarsiat nungussimappata akilinngitsuugaqarlutit, akilinngitsoorneqarsimasut qinnutigineqarsinnaapput taarsigassarsiatut erniaqanngitsutut akilersugassaanngitsutullu allanngorinneqarnissaannut. Taakkulu qaammatini 60-sini nalikilliartuaartinneqassapput.