Boligstøtteafdelingen

Postboks 1020

3911 Sisimiut


Mail bs-afdeling@ini.gl

Telefon 70 10 00 

Fax 86 57 00


Afdelingens medarbejdere

Regine Lennert: Kujataa til Kangaatsiaq

Marie Kathrine Lyberth: Qeqertarsuaq, Ilulissat, Uummannaq og Østgrønland.

Evelyn Frederiksen: Aasiaat, Qasigiannguit, Upernavik og Qaanaaq. 

Boligstøttehuse

Et boligstøttehus er et hus, som er blevet bygget med midler fra boligstøtteordningen. Det vil sige, at husejer har lånt penge fra Selvstyret til at bygge huset, som skal betales tilbage til Selvstyret igen. Hovedparten af husene blev bygget i 1950’erne og 1960’erne.

Der findes 3 låneordninger til boligstøttehuse: 


  • Ved den ene ordning modtager du tilskud fra Selvstyret til at betale terminerne
  • Ved den anden ordning modtager du ikke tilskud til terminerne. Til gengæld er du mere frit stillet som husejer. Der er kun få huse tilbage af denne slags
  • Ved den tredje får du et rente- og afdragsfrit lån, f.eks. selvbygger- og medbyggerhuse samt konverterede lån 


Eftersom Selvstyret hjælper med at betale regningerne, har du en række rettigheder og pligter i forhold til Selvstyret.

INI administrerer lån i boligstøttehuse på vegne af Selvstyret. Det betyder, at INI står for meget af det praktiske omkring lånene som f.eks. at:

  • Konvertere lån
  • Omlægge lån
  • Sende regninger for lån
  • Sende rykkere for ubetalte regninger
  • Står for salg og overdragelser
  • Eftergivelse af lån 


Bemærk

I de senere år er der ikke givet boligstøttelån til nye huse. Du kan dog stadig blive ejer af et boligstøttehus, hvis du overtager ét af de eksisterende huse igennem ejerskifte på uændrede lånevilkår. Du kan ikke overtage et tomt boligstøttehus på boligstøttevilkår, idet alle tomme boligstøttehuse bliver udbudt offentligt til salg for højeste bud.


Generelt

Når en boligstøttehusejer dør, meddeler INI skifteretten om:

 • Afdødes lån. Det kan f.eks. være et stående rente- og afdragsfrit lån, et konverteret lån, et omlagt lån, et selvbygger- eller medbyggerlån eller et almindeligt rentebærende lån

 • Restgæld

 • Eventuelle restancer

 • Eventuelle medejere

Medmindre den afdødes familie eller medejer stadig bor i huset, bliver skifteretten som regel ansvarlig for boet og huset. Skifteretten vil herefter undersøge, hvem der skal arve huset.

Skal du arve et boligstøttehus, skal INI vurdere om du opfylder kravene i forordningen til at kunne eje et boligstøttehus og hermed kan beholde huset. Det kan f.eks. være om du:

 • Kan eller vil leve op til kravet om bopælspligt

 • Kan betale renter og afdrag på lånet og er i stand til at betale forsikring på huset

 • I forvejen ikke ejer et boligstøttehus med lån fra Selvstyret

 • Om du er livsarving eller ægtefælle til afdøde

Når skifteretten har vurderet sagen, får INI besked:

 • Om medejer sidder i uskiftet bo

 • Om arvinger overtager huset

 • Om huset bliver overdraget til Selvstyret

Hvis du som medejer eller arving overtager huset, vil du fremover få sendt den månedlige terminsregning.