Boligstøtteafdelingen

Postboks 1020

3911 Sisimiut


Mail bs-afdelingen@ini.gl

Telefon 70 10 00


Afdelingens medarbejdere

Regine Lennert: Kujataa til Kangaatsiaq

Marie Kathrine Lyberth: Qeqertarsuaq, Ilulissat, Uummannaq og Østgrønland.

Evelyn Frederiksen: Aasiaat, Qasigiannguit, Upernavik og Qaanaaq. 

Boligstøtte

Boligstøttehuse
Et boligstøttehus er et hus, som er blevet bygget med midler fra boligstøtteordningen. Det vil sige, at husejer har lånt penge af Selvstyret til at bygge huset, som skal betales tilbage til Selvstyret igen. Hovedparten af husene blev bygget i 1950'erne og 1960'erne. 

Der findes tre låneordninger til boligstøttehuse:

  • Ved den ene ordning modtager du tilskud fra Selvstyret til at betale terminerne
  • Ved den anden ordning modtager du ikke tilskud til terminerne. Til gengæld er du mere frit stillet som husejer. Der er kun få huse tilbage af denne slags
  • Ved den tredje får du et rente- og afdragsfrit lån for eksempel selvbygger- og medbyggerhuse.

Vi administrerer lån i boligstøttehuse på vegne af Selvstyret. Det betyder, at vi står for det praktiske omkring lånene som for eksempel at:

  • Konvertere lån
  • Omlægge lån
  • Sende regninger for lån
  • Sende rykkere for ubetalte regninger
  • Står for overdragelser

I de senere år har Selvstyret ikke givet boligstøttelån til de nye huse. Nye boligstøttelån og tilskud til renovering, udvidelse eller forbedring ydes i dag alene af kommunerne. Du kan dog stadig blive ejer af et boligstøttehus, hvis du overtager ét af de eksisterende huse gennem ejerskifte på uændrede lånevilkår. Du kan ikke overtage et tomt boligstøttehus på boligstøttevilkår, idet alle tomme boligstøttehuse bliver udbudt offentligt til salg. LM Ejendom står for salg af husene på vegne af Selvstyret.
Boligstøttelån
Vi administrerer boligstøtteordningen på vegne af Selvstyret. Det betyder, at det er os, du har kontakten med som boligstøttehusejer.

Har du svært ved at betale de månedlige ydelser, kan du overveje, om du vil konvertere dine lån og eventuelle restancer. Det vil sige, at dine lån og restancer ændres til et stående rente- og afdragsfrit lån. Du skal altså ikke betale afdrag på lånet, så længe du bor i huset.

Har du et udløbet boligstøttelån med restancer, kan du søge om at få konverteret dine restancer. Lånet vil blive konverteret til et rente- og afdragsfrit lån, som nedskrives over 60 måneder.