Ind- og fraflytning

Gå til indflytning

Gå til fraflytning

Indflytning

Når du flytter ind i din nye bolig, vil du modtage en indflytningspakke, som består af vigtige dokumenter i forbindelse med dit lejemål.

I indflytningspakken samler vi også din lejekontrakt og regningen for depositummet. Vi kan sende det til dig på mail, hvis du ønsker det, ellers udleverer vi det ved fysisk henvendelse i INImut. Bemærk, at du skal sende en underskrevet lejekontrakt retur, hvis du vælger at få det tilsendt på mail.

Når først du har skrevet under på lejekontrakten, er boligen din, og dermed har du samme vilkår som en juridisk lejer. Det betyder blandt andet, at du ikke kan undgå at betale husleje, hvis du fortryder, selvom du endnu ikke er flyttet ind. Når lejekontrakten er underskrevet, har du en opsigelsesperiode på mindst en måned til udgangen af en måned.

Depositum

Har du fået tildelt en lejebolig, skal du betale et depositum, før du kan flytte ind. Depositummet svarer til tre måneders husleje. Depositummet bruges til at dække eventuelle udgifter til istandsættelse af boligen, når du flytter fra boligen.

Det kan for eksempel være udgifter til:

 • Maling af vægge og lofter
 • Lakering af gulve
 • Udbedring af skader for eksempel nye døre eller huller i væggen
 • Når du skal flytte fra din lejlighed, bliver din bolig synet af en af vores inspektører. Herefter bliver det vurderet, om du vil få hele dit depositum tilbage, dele heraf eller det hele skal bruges til at istandsætte boligen.

 

Der kan laves en afdragsordning på depositummet, hvis dine aktuelle indkomster berettiger dig til boligsikring.

Du kan afdrage dit depositum over en periode på op til 12 måneder. Det koster dog et gebyr, hvis du vil lave en afdragsordning. Gebyret er på 500 kr. plus yderligere 50 kr. for hver måned, som afdragsordningen omfatter. Hvis du tjener under 180.000 kr. om året, skal du dog ikke betale gebyr.

 

Indflytningssyn

Når du flytter ind i din nye lejebolig, skal du sammen med en af vores inspektører gennemgå boligen for eventuelle fejl og mangler. Anmærkninger noteres i indflytningsrapporten. Du får en fejl- og mangelliste, som du selv kan udfylde, hvis du skulle opdage andre fejl og mangler efter indflytningssynet. Fejl- og mangellisten skal være sendt eller afleveret til os inden 14 dage efter indflytning.

Husk at gemme indflytningsrapporten og fejl- og mangellisten til du er flyttet ud af boligen. Det er din dokumentation for, at du ikke kommer til at betale for noget, som er sket, før du flyttede ind i boligen.

Ligger boligen i en by eller bygd, hvor der ikke er en inspektør, er det ikke sikkert, at boligen bliver gennemgået, når du flytter ind.

Fraflytning

Når du vil fraflytte din bolig, skal du først opsige lejemålet hos os. Opsigelsen skal ske skriftligt med mindst en måneds varsel til udgangen af en måned. Aflevering af nøgler og en modtaget nøglekvittering betragtes ikke som en opsigelse. Du skal udfylde blanketten Opsigelse af lejemål.

Hvis du ønsker at flytte ud, inden din opsigelsesperiode er udløbet, vil vi bestræbe os på at normalistandsætte boligen og finde en ny beboer hurtigst muligt. Hvis en ny beboer flytter ind, før din opsigelsesperiode er udløbet, får du refunderet huslejen for perioden.

Du skal inden fraflytningen meddele os, hvilke adresse fraflytterafregningen og anden post skal sendes til.

 

Depositum

Du får eventuelt overskydende depositum tilbage, når alt arbejde i forbindelse med normalistandsættelsen er ordnet. Det vil sige, at der skal være afholdt fraflyttersyn, boligen skal være normalistandsat, eventuelt mislighold skal være udbedret og alle udgifter i den forbindelse opgjort. Vær opmærksom på, at vi skal have modtaget og behandlet alle fakturaer fra håndværkere, før vi kan lave den endelige opgørelse.

Al eventuel gæld til os vil blive modregnet i depositummet – også gæld fra andre lejemål.

Hvis udgifterne overstiger depositummet, vil du modtage en ekstra regning. Ellers udbetales depositummet til dig.

 

Fraflytningssyn

Din bolig vil blive synet af en af vores inspektører, og ud fra synet vurderes det, hvad der skal udbedres. Det er vurderingen til fraflyttersynet, der bliver afgørende for, hvor meget af dit depositum, du får tilbage.

Er nogle af de fejl og mangler, som inspektøren vurdere skal udbredes, sket, før du er flyttet ind i boligen, skal du bruge fejl- og mangellisten, som du udfyldte, da du flyttede ind, som bevis for, at du ikke er skyld i skaderne. Kun hvis det er noteret i fejl- og mangellisten fra indflytning, kan du undgå at skulle betale for udbedring.

Fraflyttersynet afholdes inden din opsigelsesperiode er udløbet.

 

Istandsættelse

Ved fraflytning af boligen skal den normalistandsættes. Normalistandsættelse er den del af vedligeholdelsen, du er ansvarlig for.

Du kan enten vælge at lade os stå for istandsættelsen eller selv stå for den. Vi kan give dig et overslag på, hvad istandsættelsen vil komme til at koste.

Hvis vi skal stå for den, bruges håndværker til at udføre arbejdet. Der er lavet faste aftaler om prisen og håndteringstid for normalistandsættelse, for at undgå, at prisen og ventetiden varierer for meget pga. arbejdsmængde hos den pågældende håndværker og lignende.

I tilfælde af mislighold indhenter vi et underhåndsbud for at sikre den billigste pris for udbedringen.

Du kan også selv stå for maling af boligen ved fraflytning. Her er det vigtigt at være opmærksom på, at det udførte arbejde skal være tilstrækkelig kvalitet for at blive godkendt. Du kan få en vejledning om istandsættelse hos os.

Ved fraflyttersynet vil vi vurdere det udførte arbejde, og hvis det ikke kan godkendes, må du betale for, at det bliver lavet om. Vær opmærksom på, at istandsættelsen skal være udført, inden din opsigelsesperioden udløber, hvis du selv vælger at stå for normalistandsættelsen.

Din andel af istandsættelsesudgifterne opgøres procentvis efter, hvor længe du har boet i boligen. For hver måned, du har boet i boligen, falder din andel af udgifterne til normalistandsættelse med 1%. Så når du har boet i boligen i 100 måneder, altså 8 år og 4 måneder, skal du ved fraflytning ikke betale noget til normalistandsættelse.

Pligten til at vedligeholde boligen består, så længe du bor i den. Den ophører ikke, fordi du har boet der i 100 måneder eller længere. Du skal selv male vægge og lofter og sørger for gulvlakering, så længe du er lejer.

Et eventuelt restbeløb efter din andel af udgifterne til normalistandsættelse og udgifter til udbedring af eventuel misvedligeholdelse er afholdt, indsættes på din bankkonto.

Udgifter som følge af misrøgt og hærværk skal erstattes 100% af lejer. I de tilfælde, hvor fraflytterregningen er så stor, at det indestående depositumsbeløb ikke rækker, bliver hele beløbet modregnet i fraflytteregningen, og du får en regning på restbeløbet.

 

Vejledning til maling

Malerarbejdet skal udføres håndværksmæssigt korrekt, og alle malervarer skal være af anerkendt kvalitet.

Du skal udføre malerarbejdet korrekt for at undgå fordyrelse i tilfælde af, at håndværkere skal male dit arbejde om. Det kan derfor altid betale sig at lave malerarbejdet grundigt og godt.

Når du er færdig med at male, skal de færdige overflader fremstå ensartede i kulør og glans. Huller og revner skal være lukkede, og flader og kanter på loft og væg skal være glatte at føle på.

Det anbefales, at du overlader lakering af gulv og maling af vådrum til professionelle håndværkere.

 

Forarbejdet

Husk altid at sørge for god afdækning med malertape og plastik. Der må nemlig ikke komme maling på:

 • Fodpaneler
 • Indfatninger
 • Stikkontakter
 • Gulve
 • Maling af lofter


Når du skal male lofter, skal du følge disse seks punkter:

 • Start med at skrabe løstsiddende maling af
 • Lav en grundig afvaskning af loftet med grundrengøringsmiddel og svamp
 • Vask grundigt efter med rent vand og lad det tørre
 • Efter afrensning og afdækning grundes hele loftet, hvorefter huller spartles/fuges ud
 • Dæk grundigt af, så loftsmalingen ikke sprøjter på gulve, vinduer og paneler
 • Mal loftet med en vandbaseret akrylloftsmaling eller plastmaling glans 5


Du skal være opmærksom på, at gipslofter kan blive ødelagt, hvis du bruger for meget vand på én gang.

Hvis du har trælofter, skal du have en godkendelse fra os, inden du maler dem.


Maling af vægge

Når du skal male vægge, skal du følge disse fire punkter:

 • Lav en grundig afvaskning med grundrengøringsmiddel og svamp
 • Vask grundigt efter med rent vand og lad det tørre
 • Dæk paneler, indfatninger, stikkontakter og gulve grundigt af med malertape og plastik
 • Mal med en plastmaling glans 10


Du må gerne male vægge, der er tapetseret med savsmuldstapet, strukturtapet eller lignende. Du må også gerne male vægge, hvor der ikke er opsat tapet, der i forvejen er malet.

Når du har spartlet/fuget huller i loft og vægge, skal du slibe eventuelle kanter, for at få en ensartet og plan overflade.