El, vand og varme

Opgørelse i 2022

Du kan finde din forbrugsopgørelse i selvbetjeningen fra den 27. april 2022. I år gentager vi succesen fra sidste år med at offentliggøre forbrugsopgørelserne digitalt. 

Kontakt os på ini@ini.gl eller 70 10 00, hvis du har brug hjælp til selvbetjeningen.


Fraflytters forbrugsopgørelse sendes pr. post.

 

El, vand og varme

Du betaler a conto vand og varme hver måned i forbindelse med huslejen. Vi udarbejder på vegne af udlejer en årlig afregning af vand og varme, for at finde ud af, om du har betalt for meget eller for lidt i løbet af året. Afregningen vil stå på selvbetjeningen.

 

Tilmelding ved indflytning

Har din bolig egne målere, skal du tilmelde dem hos Nukissiorfiit, når du overtager boligen.

Ved overtagelse får du udleveret en tilmeldingsblanket, som du skal udfylde, underskrive og sende eller aflevere til Nukissiorfiit.

Du kan også tilmelde el, vand og varme via www.sullissivik.gl.

 

Tilmeld el, vand og varme til Nukissiorfiit

Inden du overtager lejeboligen, afmelder boligafdelingen målerne, så afdelingen ikke kommer til at betale for dit el-, vand- og varmeforbrug. Derfor er det vigtigt, at du tilmelder dine målere hos Nukissiorfiit, da du ellers risikerer, at der bliver lukket for strøm og vand. Det er dit eget ansvar at tilmelde dine målere.

 

Afregning ved fraflytning

Har din bolig egne målere, skal du afmelde dem hos Nukissiorfiit, når du fraflytter boligen.

Hvis du ikke afmelder dine målere, kommer du til at betale for el-, vand- og varmeforbruget, efter du er flyttet.

Når du opsiger din lejebolig, får du udleveret en afmeldingsblanket, som du skal udfylde, underskrive og sende eller aflevere til Nukissiorfiit.

Du kan også afmelde el, vand og varme via www.sullissivik.gl.

 

Afmeld el, vand og varme til Nukissiorfiit

Du skal afmelde dine målere fra den dag, du har sagt lejeligheden op til. Har du for eksempel sagt lejligheden op til den 30. juni, skal du først afmelde dine målere til den 30. juni – også selvom du flytter ud af lejligheden før.

Når en lejebolig ikke beboes, tilmelder boligafdelingen lejlighedens el-, vand- og varmemålere, så eventuelle håndværkere kan arbejde i boligen.

 

Afregning af vand og varme

Størstedelen af boligerne har ikke egne målere, og derfor kan man ikke måle den enkelte boligs varmeforbrug. Udgifterne til afdelingens forbrug bliver fordelt baseret på boligens størrelse.

Hvis du bolig har individuelle målere, måles det nøjagtige forbrug for din bolig.

Vi afregner på vegne af udlejer a conto regnskabet for vand og varme én gang om året.

 

A conto vand og varme

Når du betaler a conto vand og varme, skal du hver måned betale et fast beløb.

  • A conto vand beregnes på baggrund af din boligs størrelse og vandtaksterne. Vandtaksterne varierer fra by til by og vandforbruget varierer fra boligafdeling til boligafdeling.
  • A conto varme beregnes på baggrund af din boligs størrelse og beliggenhed samt varmetaksterne og oliepriserne.

 

Prisændringer på vand og varme

Når priserne på vand, varme og olie stiger eller falder, reguleres a conto vand og varme, for at sikre, at du ikke kommer til betale for meget eller for lidt a conto vand og varme.

Vi varsler ændringerne ved prisforhøjelser senest tre uger inden ændringerne træder i kraft.

 

Årlig afregning af vand og varme

Én gang om året laver vi et regnskab for at finde ud af, om du har betalt for meget eller for lidt i løbet af året til vand og varme. Regnskabet laves på baggrund af din boligafdelings samlede vandforbrug og din varmeafdelings samlede varmeforbrug fordelt på de forskellige lejeboligers størrelse. Det vil sige, at en lejebolig på 120 kvadratmeter skal betale en større andel af det samlede forbrug end en bolig på 90 kvadratmeter.

Afregningen tager herudover højde for, hvor længe du har boet i lejligheden. Er du for eksempel flyttet ud i juni, skal du kun betale din andel af det samlede forbrug fra januar til juni.

Senest 27. april får du en opgørelse i selvbetjeningen, hvori der står, om du har betalt for meget eller for lidt i løbet af året i forhold til din bolig- og varmeafdelings samlede forbrug.

 

Opkrævning og tilbagebetaling

Har du betalt for meget a conto vand og varme, modregner vi det overskydende i huslejen for maj måned. Hvis du har mere til gode, end hvad du betaler i husleje, modregnes det over flere huslejeopkrævninger, indtil du har fået alt det tilgodehavende retur. 

Har du betalt for lidt, opkræver vi ekstra regningen sammen med huslejen for maj måned.

 

Klage

Hvis du mener, at der er fejl i det vand- og varmeregnskab, som vi laver én gang om året, har du mulighed for at klage. Du skal indgive en skriftlig klage, som minimum skal indeholde følgende:

 

  •           Kundenummer (for eksempel 36-163-0001-02)
  •           Navn og adresse
  •           Postnummer
  •           Klagen skal indeholde hvilke punkter i regnskabet der ikke godkendes

 

Du skal også huske at vedlægge regnskabsforsiden, som du har modtaget af os i forbindelse med årsopgørslen.

Vi skal have din klage senest 1. august.

Du kan sende klage til ini@ini.gl eller aflevere klagen fysisk i INImut.