Uddannelsespraktik

Går du på en AU Akademiuddannelse eller TNI uddannelse? Og har du brug for en praktikplads?

Vi tilbyder lærlingepladser i Sisimiut inden for AU Økonomi- og ressourcestyring samt den grundlæggende kontoruddannelse. Vær opmærksom på, at praktikpladser som studerende på AU Akademiuddannelsen og TNI uddannelsen kun udbydes i Sisimiut. Den studerende skal selv sørge for at skaffe kollegieplads.

Vi laver ikke stillingsopslag på praktikstillinger, men modtager meget gerne uopfordret henvendelser.

For at komme i betragtning til en uddannelsespraktikstilling, skal man være optaget på en AU Akademiuddannelse eller TNI uddannelse, hvor praktik er en del af uddannelsesforløbet. 

Nedenfor kan du læse, hvilke forskellige opgaver man kan blive stillet i de afdelinger, man skal igennem i forbindelse med den grundlæggende kontoruddannelse.

 

Økonomiafdeling

Økonomiafdelingen består af forskellige afdelinger: debitor, kreditor, inkasso og controlling, og lærlinge vil rokere rundt mellem disse i løbet af sit praktikforløb, så de kan prøve kræfter med forskelligartet opgaver inden for økonomi.

Som lærling i økonomiafdelingen vil dine primære arbejdsopgaver være:

 • Bogføring
 • Rapporteringer – regnskabsaflæggelse mv.
 • Budgettering
 • Analyser
 • Inkasso
 • Support

 

Sagsbehandling

Sagsbehandlingen består af to teams – boperiode og genudlejning, og lærlinge kommer til at stifte bekendtskab med begge teams og deres arbejdsopgaver.

Som lærling i sagsbehandling vil dine primære arbejdsopgaver være: 

 • Opsigelser
 • Boligrekvisitioner
 • Lejekontrakter
 • Klagesagbehandling
 • Genudlejning af ledige lejemål

 

Kundevejledning

Som lærling i kundevejledning vil dine primære arbejdsopgaver være:

 • Kundehenvendelser – telefonisk, per mail eller ved personligt fremmøde
 • Ansøgninger – afdragsordninger, boligbytning mv.
 • Opskrivning til boligventeliste og ønskeflytning
 • Opslag om oplysninger til brug for bolig

Mød Rita, som er lærling i økonomiafdelingen 

Rita går på AU akademiuddannelse med retningen økonomi og ressourcestyring. I løbet af den toårige uddannelse er Rita i praktik i sammenlagt et år. Rita vil i løbet af det år rokere rundt til alle de interne afdelinger i økonomiafdelingen som f.eks. debitor, kreditor og controlling for at prøve forskellige typer opgaver og få størst mulig udbytte af sit praktikforløb.

”Det er spændende og udfordrende at være lærling hos INI A/S, fordi jeg lærer nye ting hver dag, og man er meget selvstændig. Der er altid nogen, man kan spørge, men jeg får lov til at lave rigtig mange ting selv.”

”Der er god sammenhæng mellem skoleopholdet og praktikopholdet. I skolen lærer jeg teorien, og hos INI A/S bruger jeg teorien til at løse virkelige problemstillinger.”

”I min tid som lærling hos INI A/S har jeg lært at arbejde med deadlines. Der er flere opgaver, som skal være færdig til fastlagt dato, og jeg er blevet god til at vurdere, hvor meget tid de kræver, så jeg kan have opgaverne færdig til tiden. Det hjælper også i forhold til mine opgaver i skolen, hvor der er deadlines, der skal overholdes.”

”Jeg er glad for at være lærling i økonomiafdelingen, da der er mange forskellige typer opgaver. Jeg laver for eksempel bankanmodninger, huslejeopkrævninger, opførsler over indbetalinger fra lejere i forhold til forbrug, udbetalinger til lejere med overskudende betaling osv.”

Mød Bent, som er lærling i økonomiafdelingen

Bent studerer også økonomi og ressourcestyring på AU akademiuddannelsen, og det har han gjort i halvandet år. Gennem den toårige uddannelse er Bent skiftevis i skole i Nuuk og i praktik hos INI A/S i Sisimiut. Som lærling hos INI A/S vil Bent møde alle økonomiafdelingens afdelinger, så han får lov til at snuse til forskellige opgaver. Bent startede i debitor, kom efterfølgende i kreditor og nu sidder han i finans, hvor han skal være, indtil han bliver færdiguddannet.

”Det er lærerigt og udfordrende at være i praktik hos INI A/S. Jeg har arbejdet med mange forskellige typer opgaver i forskellige afdelinger og arbejdet sammen med forskellige mennesker. Jeg har lyst til at komme på arbejde og samarbejde med mine kollegaer.”

”Gennem de to år, man er praktikant, arbejder man i forskellige afdelinger i økonomi, så man får prøvet arbejdsopgaver inden for hele økonomiafdelingen. Der er et godt sammenspil mellem opgaverne i afdelingerne og det, man lærer på skoleforløbet. Man ser og arbejder med de emner under praktikforløbet, som man læser om i skolen.”

”Man har en tæt daglig dialog med sin afdeling, og der er altid en, man kan spørge eller søge hjælp hos. Der er både opgaver, hvor man samarbejder med de andre i ens team, og hos INI A/S er der også rum og tillid til, at man som praktikant kan få mere selvstændige opgaver, så man bliver udfordret og kan udvikle sig.”

”Det er balancen mellem samarbejdet og det selvstændige arbejde, som jeg rigtig godt kan lide. Og så er der et godt bredt samarbejde mellem afdelingerne.”


Ansøgning

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte personalekonsulent Ânínguak’ Lennert på telefon 86 10 57 eller på HR@ini.gl.


Send din ansøgning til:

INI
HR-afdelingen
E-mail: 
hr@ini.gl         

     

Husk at skrive ”uddannelsespraktik”.