9.000 boliger

150 medarbejdere

93% grønlandsksprogedeINI A/S er en grønlandsk virksomhed, som tilbyder at udføre opgaver vedrørende boliger. Vi er et aktieselskab, og vores navn er INI. Grønlands Selvstyre er eneaktionær.

1. januar 1994 begyndte vi at administrere udlejningsboliger for det daværende Grønlands Hjemmestyre, nu Grønlands Selvstyre, og for størstedelen af landets kommuner. Det var et ønske om en ensartet administration af udlejningsboliger samt en systematisk vedligeholdelse af boligerne, der fik Hjemmestyret til at stifte INI.

Vores hovedkontor er i Sisimiut, men selskabet har kontorer i hovedparten af landets byer. Vi er cirka 160 medarbejdere fordelt på hele landet.


Vi administrerer boligerne, men ejer ikke boligerne. Det er Selvstyret og kommunerne, som ejer boligerne, og vi står for driften af dem. Vi er derfor bindeleddet mellem boligejerne og lejerne.

Det er boligejerne, der bestemmer de overordnede forhold som for eksempel huslejens størrelse og hvor meget der afsættes til vedligeholdelse. Det er vores opgave at administrere boligerne inden for de rammer, som boligejerne sætter. Præcis hvad vores opgaver er, kan du læse mere om nedenfor. 


Hvad laver INI?

Vores kerneydelser kan inddeles i følgende punkter:

  • Boligaministration
  • Offentlig boligfinansering – Boligstøttelån
  • Ejendomsservice


Vi administrerer boligerne, men ejer ikke boligerne. Det er Selvstyret og kommunerne, som ejer boligerne, og vi står for driften af dem.


Boligadministration

Vi varetager administrationen af cirka 9.000 boliger. Når vi siger, at vi administrerer boliger betyder det, at vi blandt andet udfører disse opgaver:

  • Udarbejder budgetter og opkræver husleje
  • Fører ventelister
  • Gennemfører budgetkontrol og udarbejder årsregnskaber
  • Planlægger og gennemfører vedligeholdelser
  • Forestår syn ved ind- og fraflytninger
  • Støtter afdelingsbestyrelser i den beboerdemokratiske proces

 

Bygningsejerne aftaler med os, hvilke dele af administrationen vi skal varetage. Vi kan nemlig tilpasse vores ydelser efter behov. Vi administrerer boligerne ud fra Landstingsfordningen om leje af boliger samt den tilhørende bekendtgørelse.

 

Offentlig boligfinansering - Boligstøttelån

Vi varetager administrationen af boligstøttelån, som er en finansieringsform for visse private huse, hvor ejeren optager lån hos Grønlands Selvstyre.

 

Ejendomsservice

Ejendomsservice er den service, vores ejendomsfunktionærer yder de enkelte boligafdelinger. Eksempelvis renholdelse, snerydning, små reparationer og lignende.