Vision

INI understøtter boligejerne i at sikre boligforhold, der danner grundlag for trivsel og livskvalitet


Mission

INI skaber værdi for boligejerne, lejerne og dermed samfundet


Værdier

Ansvarlighed
Engagement
Respekt
Professionalisme

Strategi

Qarsut er navnet på strategien for 2022-2024. Qarsut betyder pile, og det har vi døbt den, fordi vi med strategien har sat fælles mål, som vi sigter mod. 


Qarsut har tre fokusområder: 

  • Digitalisering og automatisering
  • Organisation
  • Bæredygtighed


Med Qarsut sætter vi øget fokus på digitalisering og automatisering for at højne kundeservicen. Gennem forskellige digitaliseringsindsatser får boligsøgere og beboere større mulighed for selvbetjening, som sikrer hurtigere behandlingstid. Vi skruer samtidig op for den interne automatisering for at kunne udføre vores arbejde så effektivt og fejlfrit som muligt. 

I takt med den øgede digitalisering løfter vi vores interne kompetencer, så vi er godt klædt på til at servicere vores boligsøgere, beboere, leverandører og samarbejdspartnere. 

Sidst, men ikke mindst, udbygger vi flere CSR-initiativer som f.eks. mentorordninger, som forhåbentlig vil inspirere unge til at tage en uddannelse. Vi fortsætter det succesfulde projekt børnedemokrati og inddrager børnedemokraterne som sparringspartnere om andre fremtidige CSR-projekter.