Vision

INI understøtter boligejerne i at sikre boligforhold der danner grundlag for trivsel og livskvalitet


Mission

INI skaber værdi for boligejerne, lejerne og dermed samfundet


Værdier

Ansvarlighed

Engagement

Respekt

Professionalisme

Strategi

Da INI har en stor samfundsmæssig betydning, og det er centralt at have kunderne i fokus, er det

vigtigt at have et fælles mål. Målene er nedskrevet i denne her strategi.

”Toqqavik”, som er navnet på strategien for 2016-2017, betyder fundament – og målene fra den er

stort set gennemført. Det sidste målsætninger fra Toqqavik på plads i 2019, der skal gennemføres nyt

koncept for ejendomsservice og det nye system, UNIK, skal implementeres.

Den nye strategi skal gælde frem til 2022 og bliver kaldt ”Sukaq”, der betyder stolpe/søjle. Sukaq

bygger videre på Toqqavik.


Sukaq skal gøre INI konkurrencedygtig ved at sikre den rette struktur og prissætning. Der skal være

fokus på nødvendige adfærdsændringer, fastholdelse og kompetenceudvikling af alle, både ledelse

og medarbejder. Der skal være større effektivitet og lejertilfredshed ved hjælp af nyt IT system.

Sukaq skal være udgangspunktet for øget kundetilfredsheden ved at forenkle kundeservicen. Det vil

ske blandt andet ved digitalisering / online selvbetjening. Derudover er formålet også at fastholde

den gode dialog med samarbejdspartnere.

Hovedformålet er, at INI bliver den foretrukne leverandør for det offentlige, når det gælder

administration, ydelser, ejendomsservice, vedligeholdelse samt teknisk bistand.


Sukaq har følgende 5 fokusområder:

• Effektivisering og ydelser

• Lejerfokus

• Vækstpotentialer

• Medarbejderfokus

• Interessevaretagelse

Under hvert område er der flere målsætninger, læs mere om strategien her