Venteliste

Du skal skrives på venteliste, før du kan søge bolig.

Når du skriver dig på venteliste, bliver du skrevet op til bolig i den by, du har valgt, og byens tilhørende bygder. Det betyder, at du skal være opmærksom på, om boligen er i byen eller en bygd, når du modtager et boligtilbud.

Ventelisterne er inddelt i byer/bygder og selskab. Det vil sige, at der findes en venteliste for Sisimiut og de tilhørende bygder og en for Qaqortoq og de tilhørende bygder osv. Ventelisterne i byerne er også delt op i selskaber. Vi administrerer boliger for både Selvstyret og kommunerne, og de har hver deres ventelister. Det vil sige, at der findes en venteliste for selvstyreejede boliger i Sisimiut og de tilhørende bygder og en anden venteliste for kommunale boliger i Sisimiut og de tilhørende bygder.


Sådan kommer du på venteliste

Du kan skrive dig på venteliste ved at udfylde blanketten Opskrivning til venteliste. Ansøgningen skal sendes til ini@ini.gl eller afleveres personligt i INImut. I din ansøgning skal du tage stilling til, hvilke byer/bygder og selskaber du vil skrives op hos. Du kan selvfølgelig skrive dig op til flere byer/bygder og selskaber.

Når vi har modtaget din ansøgning, sender vi et girokort for ventelistegebyret. Når gebyret er betalt, kommer du på venteliste.

Du kan se din ventelisteplacering i selvbetjeningen.


Pris

Det koster 100 kr. i ventelistegebyr pr. venteliste. Gebyret er gældende for i indeværende kalenderår. Det vil sige, at det koster det samme, om du skriver dig op i januar eller i november, og at ventelistenummeret skal fornyes ved årsskiftet.


Hvis du for eksempel skriver dig på venteliste i Sisimiut og de tilhørende bygder hos de kommunale boliger, koster det 100 kr. om året. Hvis du skriver du op til både selvstyreejede og kommunale boliger i Sisimiut og de tilhørende bygder, koster det 200 kr. om året. Hvis du også vil skrive op til begge selskabers boliger i Maniitsoq samt de tilhørende bygder, koster det i alt 400 kr. om året.

Hvert år i december/januar skal ventelistenummeret fornyes. Det gør du ved at betale den regning, som vi automatisk sender til dig. Hvis gebyret for det nye år ikke bliver betalt, mister du din plads på ventelisten.


Søg bolig

Vi har gjort det lettere for dig at søge bolig hos os. Fremover skal du skrive dig på venteliste i de byer og boligafdelinger, som du ønsker at søge bolig i, og afvente, at vi sender dig et boligtilbud.

Det betyder, at vi ikke længere slår de ledige boliger op på vores hjemmeside, selvbetjening og i INImut. Så du er fri for at holde øje med ledige boliger og søge dem, du er interesseret i. Vi sender dig et boligtilbud på mail – helt uden at du behøver at gøre noget.

Step 1: Skriv dig på venteliste

Når du skriver dig på venteliste, bliver du skrevet op til bolig i den by, du har valgt, og byens tilhørende bygder. Det betyder, at du skal være opmærksom på, om boligen er i byen eller en bygd, når du modtager et boligtilbud.

Du skriver dig på venteliste ved at købe et ventelistenummer i selvbetjeningen. Du kan skrive dig op til lige så mange ventelister, som du ønsker.

Ventelisterne er inddelt i byer/bygder og selskab. Det vil sige, at der findes en venteliste for Sisimiut og de tilhørende bygder og en for Qaqortoq og de tilhørende bygder osv. Ventelisterne i byerne er også delt op i selskaber. Vi administrerer boliger for både Selvstyret og kommunerne, og de har hver deres ventelister. Det vil sige, at der findes en venteliste for selvstyreejede boliger i Sisimiut og de tilhørende bygder og en anden venteliste for kommunale boliger i Sisimiut og de tilhørende bygder.

Det koster 100 kr. i ventelistegebyr pr. venteliste. Gebyret er gældende for i indeværende kalenderår. Det vil sige, at det koster det samme, om du skriver dig op i januar eller i november, og at ventelistenummeret skal fornyes ved årsskiftet.
Step 2: Vent på boligtilbud

Når du står på venteliste, er du i kø til ledige boliger. Hvis du f. eks. er skrevet op til den fælles venteliste for kommunale boliger i Ilulissat, så er du også skrevet op til de ledige boliger i Ilulissats bygder, hvis du ikke har fremført andet. Så er det blot at vente på, at vi tilbyder dig en bolig.


Når en bolig bliver ledig, tilbyder vi boligen til de første på ventelisten til den boligafdeling, som boligen tilhører. Blandt dem, der takker ja, er det boligsøgeren med længst anciennitet, der får boligen tilbudt.


Vi sender boligtilbuddet i selvbetjeningen. Du får også en mail, hvori vi fortæller dig, at der er kommet et tilbud til dig i selvbetjeningen.


Vi sender boligtilbuddet til flere på en gang, for at vi hurtigere kan tildele de ledige boliger til boligsøgerne. Det er med til at minimere ventetiden på en bolig.


Step 3: Besvar boligtilbud

Når du modtager et boligtilbud, skal du besvare det inden for syv kalenderdage. Hvis du ikke har besvaret det inden fristen, tolker vi det som, at du ikke er interesseret.


Du besvarer tilbuddet i selvbetjeningen ved at klikke ’ja’ eller ’nej’ i selvbetjeningen.


Hvis du har takket nej, skal du ikke gøre mere. Vi sender dig et boligtilbud næste gang en bolig, der opfylder dine ønsker, bliver ledig.


Ventelisteplacering

På selvbetjeningen kan du se din placering på ventelisten. Dit ventelistenummer kan variere. Nogle kommer på listen med en højere prioritering end andre (i lejeforordningen er boligsøgerne listet i prioriteret rækkefølge) og nogle forlader listen, når de får bolig eller ikke ønsker at forny sit ventelistenummer. Det medfører ændringer i boligsøgernes ventelistenummer, og jo længere listen er, desto større udsving er der i ventelistenummeret.

Særligt i starten af året vil der være udsving pga. genbekræftelse af ventelistenummeret. Når girokortet sendes ud, bliver man midlertidig skjult på ventelisten, og først når man har betalt, står man igen på listen. Indtil betalingsfristen er udløbet, vil ventelistenumrene derfor stige i takt med, at flere betaler og igen fremgår på listen. Man kommer ikke foran i køen, fordi man betaler før andre.

Så derfor kan du sagtens være nr. 10 i går og 15 i dag uden at det skyldes en fejl.


Sådan genbekræfter/fornyer du dit ventelistenummer

Står du på venteliste? Hvert år ved årsskiftet skal dit ventelistenummer genbekræftes. Det vil sige, at du bekræfter, at du fortsat søger bolig i det kommende år.

Du genbekræfter din status som boligsøger ved at betale for det girokort, vi sender til dig. Hvis vi har din mailadresse, har vi sendt bekræftelsen pr. mail.

Hvis du ikke bekræfter ved at betale det tilsendte girokort, betragter vi det som, at du ikke længere ønsker at stå på venteliste, og vi tager dig derfor af ventelisten.


Frist for genbekræftelse

Fristen for at betale for at få fornyet sit ventelistenummer er den 30. november.

Vi sender ikke nogen rykker, så det er eget ansvar at få betalt til tiden.

Hvis du ikke har betalt inden fristen, kan du risikere at miste din plads på ventelisten.

Hvis du ikke har modtaget mailen eller brevet, bedes du kontakte os for at få udleveret en ny genbekræftelse til dig, så du kan nå at betale til tiden.

Vi anbefaler, at du tilmelder dig betalingsservice (PBS), så betalingen sker automatisk og dermed til tiden. Så kan du være sikker på at beholde din plads på ventelisten. Boligsøgeren er selv ansvarlig for at sikre at beløbet bliver trukket via PBS.


Ønskeflytningsventeliste

Der findes også en venteliste for ønskeflytning. Hvis du allerede lejer en bolig og ønsker at flytte til en anden bolig, kan du blive skrevet op til ønskeflytning. Du kan også blive skrevet op til ønskeflytning, hvis du bor i en personalebolig og ønsker at flytte til en anden personalebolig.

Det koster 100. kr. om året pr. venteliste, du står på.

For at stå på venteliste må du ikke skylde husleje eller have andre restancer til os.

Du kan takke nej til bolig så mange gange du ønsker uden at det har nogen konsekvenser.

Boligsøgere, der har mulighed for at afgive to boliger mod at få tildelt én bolig sammen, har fortrinsret til at få anvist en ønskeflytning.

Du får tilbudt bolig, hvor antallet af rum er tilpasset din families størrelse. Nedenfor kan du se en oversigt.


 

For beboere i personaleboliger

Husstandsstørrelse

Antal rum

1 person

1-2 rums

2 personer

2-3 rums

3 personer

Par + 1 barn: 2-3 rums

Enlig forsørger + 2 børn: 2-4 rums

4 personer

Par + 2 børn: 2-4 rums

Enlig forsørger + 3 børn: 2-5 rums

5 personer eller mere

3-6 rums

 

For beboere i almindelige lejeboliger

Husstandsstørrelse

Antal rum

1 person

1-2 rums

2 personer

Par: 2-3 rums

Enlig forsørger + 1 barn: 2-4 rums

3 personer

Par + 1 barn: 2-4 rums

Enlig forsørger + 2 børn: 2-5 rums

4 personer

Par + 2 børn: 2-5 rums

Enlig forsørger + 3 børn: 3-6 rums

5 personer eller mere

Par + 3 børn: 3-6 rums

Enlig forsørger + 4 børn: 3-6 rums