Venteliste

Du skal skrives på venteliste, før du kan søge bolig.

Når du skriver dig på venteliste, bliver du skrevet op til bolig i den by, du har valgt, og byens tilhørende bygder. Det betyder, at du skal være opmærksom på, om boligen er i byen eller en bygd, når du modtager et boligtilbud.

Ventelisterne er inddelt i byer/bygder og selskab. Det vil sige, at der findes en venteliste for Sisimiut og de tilhørende bygder og en for Qaqortoq og de tilhørende bygder osv. Ventelisterne i byerne er også delt op i selskaber. Vi administrerer boliger for både Selvstyret og kommunerne, og de har hver deres ventelister. Det vil sige, at der findes en venteliste for selvstyreejede boliger i Sisimiut og de tilhørende bygder og en anden venteliste for kommunale boliger i Sisimiut og de tilhørende bygder.


Sådan kommer du på venteliste

Du kan skrive dig på venteliste ved at udfylde blanketten Opskrivning til venteliste. Ansøgningen skal sendes til ini@ini.gl eller afleveres personligt i INImut. I din ansøgning skal du tage stilling til, hvilke byer/bygder og selskaber du vil skrives op hos. Du kan selvfølgelig skrive dig op til flere byer/bygder og selskaber.

Når vi har modtaget din ansøgning, sender vi et girokort for ventelistegebyret. Når gebyret er betalt, kommer du på venteliste.

Du kan se din ventelisteplacering i selvbetjeningen.


Pris

Det koster 100 kr. i ventelistegebyr pr. venteliste. Gebyret er gældende for i indeværende kalenderår. Det vil sige, at det koster det samme, om du skriver dig op i januar eller i november, og at ventelistenummeret skal fornyes ved årsskiftet.


Hvis du for eksempel skriver dig på venteliste i Sisimiut og de tilhørende bygder hos de kommunale boliger, koster det 100 kr. om året. Hvis du skriver du op til både selvstyreejede og kommunale boliger i Sisimiut og de tilhørende bygder, koster det 200 kr. om året. Hvis du også vil skrive op til begge selskabers boliger i Maniitsoq samt de tilhørende bygder, koster det i alt 400 kr. om året.

Hvert år i december/januar skal ventelistenummeret fornyes. Det gør du ved at betale den regning, som vi automatisk sender til dig. Hvis gebyret for det nye år ikke bliver betalt, mister du din plads på ventelisten.


Søg bolig

Når du står på venteliste, skal du ikke gøre mere end at vente på, at vi sender dig et boligtilbud. Vi sender boligtilbuddet pr. mail til de første på ventelisten til den pågældende bolig. Boligtilbuddet skal besvares i selvbetjeningen inden 7 kalenderdage. Hvis du ønsker boligen, skal du samtidig udfylde og uploade oplysningsskemaet, som vi har sendt til dig på mail sammen med boligtilbuddet. Først når vi har modtaget dit svar og oplysningsskemaet, er du i betragtning til boligen. Hvis du ikke svarer, inden fristen er udløbet, betragter vi det som, at du ikke er interesseret i boligen. 

Vi sender det samme boligtilbud til flere på én gang for at minimere den tid boligen står ledig for at holde ventetiden nede. Boligen bliver tildelt i henhold til lejeforordningen dvs. den boligsøger med længst anciennitet og højest prioritering på venteliste. Vi kontakter den boligsøger, som får tilbudt boligen, når svarfristen er udløbet. Hvis du ikke hører fra os, er boligen blevet tilbudt til en anden. Vi sender dig et nyt boligtilbud, så snart den næste bolig bliver ledig. 


Hvis du ikke har mulighed for at besvare tilbuddet og uploade oplysningsskemaet i selvbetjeningen, kan du henvende dig fysisk i INImut for at få hjælp.


Ventelisteplacering

På selvbetjeningen kan du se din placering på ventelisten. Dit ventelistenummer kan variere. Nogle kommer på listen med en højere prioritering end andre (i lejeforordningen er boligsøgerne listet i prioriteret rækkefølge) og nogle forlader listen, når de får bolig eller ikke ønsker at forny sit ventelistenummer. Det medfører ændringer i boligsøgernes ventelistenummer, og jo længere listen er, desto større udsving er der i ventelistenummeret.

Særligt i starten af året vil der være udsving pga. genbekræftelse af ventelistenummeret. Når girokortet sendes ud, bliver man midlertidig skjult på ventelisten, og først når man har betalt, står man igen på listen. Indtil betalingsfristen er udløbet, vil ventelistenumrene derfor stige i takt med, at flere betaler og igen fremgår på listen. Man kommer ikke foran i køen, fordi man betaler før andre.

Så derfor kan du sagtens være nr. 10 i går og 15 i dag uden at det skyldes en fejl.


Sådan genbekræfter/fornyer du dit ventelistenummer

Står du på venteliste? Hvert år ved årsskiftet skal dit ventelistenummer genbekræftes. Det vil sige, at du bekræfter, at du fortsat søger bolig i det kommende år.

Du genbekræfter din status som boligsøger ved at betale for det girokort, vi sender til dig. Hvis vi har din mailadresse, har vi sendt bekræftelsen pr. mail. Hvis ikke, har vi sendt den med posten.

Hvis du ikke bekræfter ved at betale det tilsendte girokort, betragter vi det som, at du ikke længere ønsker at stå på venteliste, og vi tager dig derfor af ventelisten.


Frist for genbekræftelse

Fristen for at betale for at få fornyet sit ventelistenummer er den 31. december.

Vi sender ikke nogen rykker, så det er eget ansvar at få betalt til tiden.

Hvis du ikke har betalt inden fristen, kan du risikere at miste din plads på ventelisten.

Hvis du ikke har modtaget mailen eller brevet, bedes du kontakte os for at få udleveret en ny genbekræftelse til dig, så du kan nå at betale til tiden.

Vi anbefaler, at du tilmelder dig betalingsservice (PBS), så betalingen sker automatisk og dermed til tiden. Så kan du være sikker på at beholde din plads på ventelisten.


Ønskeflytningsventeliste

Der findes også en venteliste for ønskeflytning. Hvis du allerede lejer en bolig og ønsker at flytte til en anden bolig, kan du blive skrevet op til ønskeflytning. Du kan også blive skrevet op til ønskeflytning, hvis du bor i en personalebolig og ønsker at flytte til en anden personalebolig.

Det koster 100. kr. om året pr. venteliste, du står på.

For at stå på venteliste må du ikke skylde husleje eller have andre restancer til os.

Du kan takke nej til bolig så mange gange du ønsker uden at det har nogen konsekvenser.

Boligsøgere, der har mulighed for at afgive to boliger mod at få tildelt én bolig sammen, har fortrinsret til at få anvist en ønskeflytning.

Du får tilbudt bolig, hvor antallet af rum er tilpasset din families størrelse. Nedenfor kan du se en oversigt.


 

For beboere i personaleboliger

Husstandsstørrelse

Antal rum

1 person

1-2 rums

2 personer

2-3 rums

3 personer

Par + 1 barn: 2-3 rums

Enlig forsørger + 2 børn: 2-4 rums

4 personer

Par + 2 børn: 2-4 rums

Enlig forsørger + 3 børn: 2-5 rums

5 personer eller mere

3-6 rums

 

For beboere i almindelige lejeboliger

Husstandsstørrelse

Antal rum

1 person

1-2 rums

2 personer

Par: 2-3 rums

Enlig forsørger + 1 barn: 2-4 rums

3 personer

Par + 1 barn: 2-4 rums

Enlig forsørger + 2 børn: 2-5 rums

4 personer

Par + 2 børn: 2-5 rums

Enlig forsørger + 3 børn: 3-6 rums

5 personer eller mere

Par + 3 børn: 3-6 rums

Enlig forsørger + 4 børn: 3-6 rums