Venteliste

Du skal skrives på venteliste, før du kan søge bolig.

Ventelisterne er inddelt i byer/bygder og selskab. Det vil sige, at der findes en venteliste for Nuuk, en anden venteliste for Sisimiut og en tredje venteliste for Qaqortoq osv. Ventelisterne i byerne er også delt op i selskaber. Vi administrerer boliger for både Selvstyret og kommunerne, og de har hver deres ventelister. Det vil sige, at der findes en venteliste for selvstyreejede boliger i Sisimiut og en anden venteliste for kommunale boliger i Sisimiut.


Sådan kommer du på venteliste

Du kan skrive dig på venteliste ved at udfylde blanketten Ansøgning til boligventeliste. Ansøgningen skal sendes til ini@ini.gl eller afleveres personligt i INImut. I din ansøgning skal du tage stilling til, hvilke byer og selskaber du vil skrives op hos. Du kan selvfølgelig skrive dig op til flere byer og selskaber.

Når vi har modtaget din ansøgning, sender vi et girokort for ventelistegebyret. Når gebyret er betalt, kommer du på venteliste.

Du kan se din ventelisteplacering i selvbetjeningen.

 

Pris

Det koster 100 kr. i ventelistegebyr pr. venteliste. Gebyret er gældende for i indeværende kalenderår. Det vil sige, at det koster det samme, om du skriver dig op i januar eller i november, og at ventelistenummeret skal fornyes ved årsskiftet.

Hvis du for eksempel skriver dig på venteliste i Sisimiut hos de kommunale boliger, koster det 100 kr. om året. Hvis du skriver du op til både selvstyreejede og kommunale boliger i Sisimiut, koster det 200 kr. om året. Hvis du også vil skrive op til begge selskabers boliger i Maniitsoq, koster det i alt 400 kr. om året.

Hvert år i december/januar skal ventelistenummeret fornyes. Det gør du ved at betale den regning, som vi automatisk sender til dig. Hvis gebyret for det nye år ikke bliver betalt, mister du din plads på ventelisten.

 

Søg bolig

Når du er kommet på venteliste, kan du søge bolig. Vær opmærksom på, at du selv skal søge om bolig blandt de opslåede ledige boliger. Du kan se de ledige boliger på hjemmesiden, selvbetjeningen og på opslagstavlen i INImut.

Du søger ved at udfylde blanketten Ansøgning om ledigbolig. Ansøgningen skal sendes til ini@ini.gl eller afleveres personligt i INImut.

Boligsøgeren til den specifikke bolig med længst anciennitet på ventelisten får tilbudt boligen.


Ventelisteplacering

På selvbetjeningen kan du se din placering på ventelisten. Dit ventelistenummer kan variere. Nogle kommer på listen med en højere prioritering end andre (i lejeforordningen er boligsøgerne listet i prioriteret rækkefølge) og nogle forlader listen, når de får bolig eller ikke ønsker at forny sit ventelistenummer. Det medfører ændringer i boligsøgernes ventelistenummer, og jo længere listen er, desto større udsving er der i ventelistenummeret.

Særligt i starten af året vil der være udsving pga. genbekræftelse af ventelistenummeret. Når girokortet sendes ud, bliver man midlertidig skjult på ventelisten, og først når man har betalt, står man igen på listen. Indtil betalingsfristen er udløbet, vil ventelistenumrene derfor stige i takt med, at flere betaler og igen fremgår på listen. Man kommer ikke foran i køen, fordi man betaler før andre.

Så derfor kan du sagtens være nr. 10 i går og 15 i dag uden at det skyldes en fejl.


Ønskeflytningsventeliste

Der findes også en venteliste for ønskeflytning. Hvis du allerede lejer en bolig og ønsker at flytte til en anden bolig, kan du blive skrevet op til ønskeflytning. Du kan også blive skrevet op til ønskeflytning, hvis du bor i en personalebolig og ønsker at flytte til en anden personalebolig.

Det koster 100. kr. om året per venteliste, du står på.

For at stå på venteliste må du ikke skylde husleje eller have andre restancer til os.

Du kan takke nej til bolig så mange gange du ønsker uden at det har nogen konsekvenser.

Boligsøgere, der har mulighed for at afgive to boliger mod at få tildelt én bolig sammen, har fortrinsret til at få anvist en ønskeflytning.

Du får tilbudt bolig, hvor antallet af rum er tilpasset din families størrelse. Nedenfor kan du se en oversigt.

 

For beboere i personaleboliger

Husstandsstørrelse

Antal rum

1 person

1-2 rums

2 personer

2-3 rums

3 personer

Par + 1 barn: 2-3 rums

Enlig forsørger + 2 børn: 2-4 rums

4 personer

Par + 2 børn: 2-4 rums

Enlig forsørger + 3 børn: 2-5 rums

5 personer eller mere

3-6 rums

 

For beboere i almindelige lejeboliger

Husstandsstørrelse

Antal rum

1 person

1-2 rums

2 personer

Par: 2-3 rums

Enlig forsørger + 1 barn: 2-4 rums

3 personer

Par + 1 barn: 2-4 rums

Enlig forsørger + 2 børn: 2-5 rums

4 personer

Par + 2 børn: 2-5 rums

Enlig forsørger + 3 børn: 3-6 rums

5 personer eller mere

Par + 3 børn: 3-6 rums

Enlig forsørger + 4 børn: 3-6 rums