Børnedemokrati

Vi har i 2020-2022 testet børnedemokrati i en boligafdeling i Sisimiut. Børnedemokrati giver børn indflydelse og medbestemmelse og lærer dem om demokrati. Efter pilotfasen drives børnedemokratiet videre i boligafdelingen og på sigt vil vi udbrede projektet til andre byer og boligafdelinger, så flere børn og unge kan få glæde af det.
Hvad får man ud af børnedemokratiet? 

Formålet med børnedemokratiet er: 

  • At øge børns trivsel, selvværd og demokratiske kompetencer og tilbyde børnene sunde fællesskaber og samarbejde med andre børn og ansvarsfulde voksne fra boligområdet og forebygge, at de søger mindre sunde fællesskaber.
  • At give børnene indflydelse på eget liv, hvor de bor, og øge deres interesse, engagement og ejerskab til boligområdet og derved forebygge uro og hærværk fra boligområdets egne børn og i stedet forbedre vilkårene i boligområdet.
  • At bidrage positivt til den generelle demokratiudvikling i boligområderne specifikt og i Grønland generelt gennem øget borgerinddragelse. Ligesom børnedemokrati arbejder med børns rettigheder i Børnekonventionen. 


Hvem kan være med i børnedemokratiet?

Pilotprojektet foregår i den Selvstyreejede boligafdeling 38-267 i Sisimiut, som dækker over adresserne Aqqartarfik, Paamaap Kuua, flere lejligheder i Aqqusinersuaq, Deichmannip aqq., Laarsikkut aqq., Kaaleeqqap aqq., Chr. 28-i aqq, Qeeqi, Uigulukutsut og flere lejligheder i Tuapannguanut. Alle børn i boligafdelingen kan blive børnedemokrater. Som børnedemokrat deltager man i arrangementer og aktiviteter, hvor man dels lærer de andre børnedemokrater at kende og får mulighed for at udvikle og forbedre boligområdet.

Børnedemokraterne kommer til at arbejde tæt sammen med voksne i lokalsamfundet f.eks. forældre, ansatte ved INI og boligafdelingens afdelingsbestyrelse.


Hvem står bag børnedemokratiet?

Pilotprojektet er startet af os i samarbejde med Stine Konradi fra Konradi – liv i og mellem huse, som har stor erfaring med børnedemokrati i Danmark. Efter testfasen drives børnedemokratiet videre af os.

Børnedemokrati giver mening i Grønland, fordi der mangler ejerskab for boligområdet blandt beboerne – også børnene. 

Vi vil gerne understøtte den demokratiske udvikling, der er i gang i Grønland, så de yngre generationer kan lære om demokrati på en lokal og nærværende måde.

Børnedemokratiet har allerede flere samarbejdspartnere med på holdet for eksempel Qeqqata Kommunia.

Følg Børnedemokrati i Sisimiut her.