Ilinniarnermut atatillugu praktikkerneq

AU-mi qaffasinnerusumik ilisimatusarnermut ilinniartuuit TNI-miluunniit ilinniartuullutit, suliffimmik ilinniarfissannik atorfissaqartitsisoq?

AU-mi Aningaasaqarneq aamma pigisanik nalilinnik aqutsinissamut kiisalu allaffissornikkut toqqammaviusumik ilinniarnissamut Sisimiuni inissanik neqerooruteqarsinnaavugut. Tamatumalu saniatigut illoqarfinni arlalinni, ilinniarnermut atatillugu ilinniarfiusinnaasunik periarfissaqartitsivugut, soorlu assersuutigalugu sanaartornermi konstruktørimut. Eqqumaffigissavat AU Akademiuddannelse-mut TNI-mulluunniit ilinniartuugaanni, taamaallaat Sisimiuni praktikkertoqarsinnaavoq. Ilinniartoq INI A/S-imi praktikkilissaguni, kollegiassarsiornissani nammineq isumagisussaavaa.

Ilinniarluni suliffissat pillugit saqqummiussineq ajorpugut, taamaattorli kajumissaarinertaqanngitsumik saaffiginnissutinik tiguserusuttarluta.

Suliffeqarfimmi ilinniartunngorniaraanni AU-mi Aningaasaqarneq aamma pigisanik nalilinnik aqutsinissamut ilinniakkamut, tunngaviusumilluunniit allaffissornermut TNI-mut ilinniarnissamut akuerisaasimasariaqarpoq, ilinniarnerup ingerlanerani suliffimmi misiliilluni ilinniartuunissamik ilaqartumut.

Tunngaviusumik allaffissornermi ilinniarnermut atatillugu immikkoortoqarfinniit suut suliaqarfiusinnaanersut ataani atuarsinnaavatit.

 

Aningaasaqarnermut immikkoortoqarfik

Aningaasaqarnermut immikkoortoqarfiit assigiinngitsut makkuupput: aningaasanik tigusassanik suliaqartarneq, akiligassanik suliaqarneq, akiliisitsiniartarfik kiisalu misissueqqissaarneq, ilinniartullu ilinniarnermi ingerlanerani taaneqartut nikiffigisarlugit misilerassavai, taamaasilluni suliat assigiinngissusaat naapertorlugit aningaasanik ingerlatsinermik misilittagaqalerniassagami.

Aningaasaqarnermut immikkoortoqarfimmi ilinniartutut pingaarnertut suliassatit makkuujumaarput:

 • Naatsorsuutinik allattuineq
 • Nalunaarsuinerit – naatsorsuutinik saqqummiussinerit il.il.
 • Missingersuusiorneq
 • Misissueqqissaarnerit
 • Akiliisitsiniartarfik
 • Ikiuinerit

 

Suliassanik isumaginninnerit

Sullissineq suleqatigiinnut assitiinngitsunut marlunnut avitaavoq – tassalu ineqarneq kiisalu attartortitseqqiineq, ilinniartullu immikkoortortat taakku suliassaalu ilisimalersitussaassavai.

Ilinniartutut sullissinermi suliassat pingaartut makkuupput:

 • Taamaatitsinerit
 • Inissanik inniminniinerit
 • Ineqarnermut isumaqatigiissutit
 • Maalaarutinik suliassanik isumaginninnerit
 • Inissianik inoqanngitsunik attartortitseqqiineq

 

Sullitanut siunnersuineq

Atuisunut siunnersuinermi ilinniartutut suliassatit pingaarnerit makkuupput:

 • Atuisunik saaffiginnittulerineq – oqarasuaatikkut, mailikkut imaluunniit toqqaannartumik saaffiginnittunik sullissineq
 • Qinnuteqaatit – naafferaartumik akilersuinissamut aaqqiinerit, inissianik paarlaasseqatigiinnerit il.il.
 • Inissarsiorlutik utaqqisunut kiisalu ininik paarlaaqatigiinnissamut kissaateqartunik allattuineq
 • Inissianik atuinissamut paasissutissanik allagarsiineq


Apeqqutissaqaruit, HR-chef Annette Simonsen oqarasuaammut 86 11 40-mut imaluunniit ansi@ini.gl -mut (qallunaatut oqaasilik) imaluunniit sulisoqarnermut siunnersortimut Âninguak’ Lennert oqarasuaammut 86 10 57-mut imaluunniit ale@ini.gl -mut (kalaallisut oqaasilik) saaffiginnissaannut tikilluaqqusaavutit. 

Qinnuteqaatit uuna nassiuguk:

INI A/S

HR-afdelingen

e-mail: hr@ini.gl

Fax: +299 86 57 00

Eqqaamallugu ”Ilinniarnermut atatillugu suliffimmi sungiusarfimmiinneq” allassagakku.

Rita aningaasaqarnermut immikkoortoqarfimmi ilinniartorput naapiguk

Rita AU-mi Aningaasaqaneq aamma pigisanik nalilinnik aqutsineq sammivigalugu ilinniartuuvoq. Ilinniarnermi ukiunik marlunik sivisussusilimmi, Ritap sulilluni sungiusarnera ataatsimoortillugu ukiup ataatsip missaanissaaq. Ukiup ataatsip ingerlanerani Ritap aningaasaqarnermut immikkoortoqarfiit akornanni ilaatigut makku aqqusaassavai; aningaasanik tigusassanik suliaqartarneq, akiligassanik suliaqarneq misissueqqissaarnerlu, sulilluni ilinniartuunermini assigiinngissitaartunik misileraanissaq sulillunilu ilinniartuunissani pissarsiaqarfigilluarnerujumallugu.

”INI A/S-mi ilinniartuulluni pissanganarpoq unammillernarlunilu, pissutigalugu ullut tamaasa ilikkagassaqartarmat namminersornarlunilu. Tamatigullu aperisassaqartuaannarpoq, kisianni nammineerlunga assigiinngitsunik suliaqarnissamut periarfissaqartarpunga.”

”Atuagarsorneq sulillunilu sungiusarneq ataqatigiilluarput. Atuarfimmi atuagarsornertaani ingerlassimasakka, INI A/S-imi suliassanut aaqqiissuteqarniarnermi atortarpakka.”

”INI A/S-imi sulillunga sungiusarfinniinninni piffissalersukkanik suliaqarneq ilinniarpara. Ullormi aalajangersimasumi naammasseriigassat arlaqarput, piffissamillu qanoq atuiffigitiginissaat piffissarlu eqqorlugu suliarinissaat pikkoriffigilernikuuara. Tamannalu piffissaq eqqortoq naapertorlugu aamma atuarfimmi tunniussassanut iluaqutaavoq.”

“Aningaasaqarnermut immikkoortoqarfimmi suliassat assigiinngitsut amerlanerat, ilinniartutut nuannaarutigaara. Soorlu assersuutigalugu aningaaserivinnut saaffiginninnerit, ineqarnermut akiligassiornerit, ineqartunit akiliutinik atuinerit naapertorlugit suliaqarneq, ineqartut akiliivallaarutaannik akiliinerit il.il. suliarisarpakka.”

Bent-i, aningaasaqarnermut immikkoortortaqarfimmi sulilluni sungiusartoq naapiguk

Bent-ip aamma AU -mi aningaasaqarneq aamma pigisanik nalilinnik aqutsineq ilinniagaraa, maannamullu ukiup aappaa avillugu ingerlatereerlugu. Ukiut marluk ingerlaneranni Bent-i Nuummut atuagarsoriartarpoq INI A/S-imilu Sisimiuni sulilluni sungiusartarluni. Bent-ip INI A/S-imi ilinniartuunermini aningaasaqarnermut immikkoortortaqarfiit tamaasa aqqusaassavai, taamaasilluni suliarineqartartut assigiinngitsut misilerassallugit. Bent-i akiitsulinnik suliaqartarnermut immikkoortoqarfimmi aallartippoq, kingornalu aningaasanik pissalinnik suliaqartarnermut immikkoortortaqarfimmut nuulluni, naammassinissamilu tungaanut INI A/S-ip aningaasaqarnermut aqutsisoqarfianiissalluni.

”INI A/S-mi ilinniartuulluni pissarsiaqarnarlunilu unammillersinnaasarpoq. Immikkoortortaqarfinni assigiinngitsuni, suliassanik assigiinngitsorpassuarnik inunnillu assigiinngitsunik suleqateqarlunga suliaqarneq ingerlattarpara. Suliartornissara kajumigisarpara, suleqatinnillu suleqateqarusuttarlunga.”

”Ilinniartutut ukiut marluk ingerlaneranni, aningaasaqarnermut immikkoortortaqarfimmi immikkoortortani assigiinngitsuni sulisoqartarpoq, taamaasilluni immikkoortortaqarfimmi suliassat assigiinngitsut tamaasa misilerarneqartarlutik. Immikkoortortaqarfimmi suliarineqartartut, atuagarsornerullu ingerlanerani ilinniarneqartartut ataqatigiilluarput. Atuarfimmi sammisimasat atuarsimasalluunniit sulilluni sungiusarnermi naammattuugassaallutik suliassaasarput.”

“Immikkoortortaqarfimmi sulilluni sungiusarfigisami qanimut ullormut eqqartueqatigiittoqartarpoq, tamatigullu aperisassaqartuaannarlunilu ikiortissaqartuaannarpoq. Suliassanik suliaqarnermi suleqatinik (team) suleqateqartoqartarpoq, aammalu ilinniartutut namminersorluni suliaqarnissamut inissaqartitsillunilu tatiginnittoqartarpoq, taamaasilluni unammillernarsinnaallunilu ineriartornarsinnaasarpoq.”

”Suleqateqatigiilluni namminersorlunilu suliaqarneq oqimaatigiissumik nuannarilluinnakkannik ingerlanneqartarpoq. Immikkoortortaqarfinnilu siammasissumik suleqatigiittoqarluni.”


Qinnuteqarneq 

Apeqqutissaqaruit, sulisoqarnermut siunnersortimut Âninguak’ Lennert oqarasuaammut 86 10 57-mut imaluunniit HR@ini.gl -mut saaffiginnissaannut tikilluaqqusaavutit.


Qinnuteqaatit uunga nassiuguk:

INI
Sulisoqarnermut immikkoortortaqarfik 
E-mail: 
hr@ini.glEqqaamallugu allassagakku ”Ilinniarnermut atatillugu suliffimmi sungiusarneq”.