Siulersuisut

Mads Barlach Christensen, Siulersuisuni siulittaasoq

(1967-imi inunngortoq) Piginnittuniit toqqarneqartoq, 2017-miit siulersuisuni siulittaasutut ilaasortaq

Ilinniakkatigut tunuliaqutaasut:

Grenå Gymnasium, politiitut taavalu politiini aqutsisutut ilinniarnerit assigiinngitsut.

Atorfigisimasai:

2006-imiit Mads Air Greenlandimiilerpoq. Siullermik ilinniarnermut pisortatut, sulisoqarnermut aqutsisutut maannakkullu sulisoqarnermik pisortatut. Mads siusinnerusukkut Nunatsinni politiini atorfeqarsimavoq, ilaatigut politiitut, politistationimi aqutsisutut, nunatsinnilu politeqarfik atuarfiani pisortaasimalluni.

Piginnaanerit:

Aqutsineq, suliffeqarfinnilu ineriartortitsineq

Siulersuisuni inissisimaffiit:

KNR'imi siulittaasumut tullersortaavoq Kalaallit Nunaannit politiit peqatigiiffianni siulersuisuni ilaasortaasarsimavoq siulittaasuusimallunilu, Eqqartuussiveqarneq pillugu ataatsimiitsitaliarsuarmut suleqataasimavoq, politiillu aqutsisuisa peqatigiiffianni siulittaasumut tullersortaasimalluni, Arctic Umiaq Linemi ilaasortaasimavq.Kiisalu siusinnerusukkut Royal Greenland A/S’ip sinniisoqarfianiissimalluni.Aviaja Karlshøj KnudsenSiulittaasup tullia

(1980-inunngortoq) Piginneqataasunit ilaasortatut toqqagaq 2021-miillu siulersuisuni ilaasortaasimasoq.

Ilinniakkatigut tunuliaqutaasut:

Aarhus Arkitektskolemi illuliassanik titartaasartutut ilinniarsimavoq.  

Atorfigisimasai:

Aviaja Kalaallit Airports Holding A/S-mi sanaartornermut pisortaavoq 2016-miillu Kalaallit Airportsimiissimalluni. Siornatigut illuliassanik titartaasartutut sulisimavoq ilaatigut TNT NUUK A/S-mi namminersortutullu.

Piginnaanerit:

Suliniutinik aqutsineq, pisortaaneq, sanaartornermi suliniutit, isumaqatiginninniarnerit, qullersaqarfinni siulersuisunilu suleqatigiinneq.

Siulersuisuni ilaasortaanerit:

Aviaja TELE Greenland A/S-mi, Kalaallit Arsaattartut Kattuffianni, Kalaallit Nunaanni Timersoqatigiit Kattuffianni siulersuisuni ilaasortaasimavoq DKIK-milu siulittaasuusimalluni. 
Kristian May, Siulersuisuni ilaasortaq

(1956-imi inunngortoq) Piginnittunit toqqarneqartoq 2015-imilu siulersuisunut ilaasortanngortinneqaqqittoq ukioq ataaseq ilaasortaajunnaaqqariarluni.

Ilinniakkatigut tunuliaqutaasut:

Umiarsuarnik assartuussineq aammalu cand. jur.

Atorfigisimasai:

Kristian ukiuni 30-ni aqutsinermik misilittagaqartuuvoq taakkunannga ukiuni 20-ni danskit sisammik sanaartortitsinermillu suliffeqarfianni aqutsisutut pisortaanertut atorfeqarsimalluni.

Piginnaanerit:

Suliffeqarfimmik ingerlatsineq, inatsisilerineq, najoqqutassiorneq, Inunnik isumalluutissat, suliffiup iluani avammullu attaveqaqatigiinneq, naleqqussaanerit, siuarsaanermik pilersaarusiorneq il.il.

Siulersuisuni inissimaffiit:

Kristian siulersuisuni siulittaasutut ilaasortatullu sulinermik annertuumik misilittagaqarpoq – ilaatigut suliffeqarfinni aammalu sulisitsisut soqutigisaqaqatigiillu kattuffiini.


Johanne L. Knudsen, Siulersuisuni ilaasortaq

(1981-inunngortoq) Piginneqataasunit ilaasortatut toqqagaq 2021-miillu siulersuisuni ilaasortaasimasoq.

Ilinniakkatigut tunuliaqutaasut:
Nuummi Niuernermik Ilinniarfik aqutsinermilu aaqqissuussinermilu diplomlederitut fagit assigiinngitsut.

Atorfigisimasai:
Sullissinerup iluani Johanne ukiuni 15-ni aqutsineq misilittagaqarfigaa. Ilaatigut Royal Arctic Line A/S-mi sullissinermut aqutsisuusimavoq siornatigullu Katuami TELE Greenland A/S-mi pisortatut atorfeqarsimalluni.

Piginnaanerit:
Pisortaaneq, suliniummik aqutsineq, pisinianik sullissineq sulisunullu tunngatillugu inatsisit.

Siulersuisuni ilaasortaanerit:

Johanne aamma Arctic Umiaq Line A/S-mi siulersuisuni ilaasortaavoq siusinnerusukkullu Godthåb Bådeforeningimi siulersuisuni ilaasortaasimalluni.


Brian Grønvold, Siulersuisuni ilaasortaq
(1975-mi inunngortoq) Sulisuniit toqqarneqartoq, 2020-miit siulersuisunut ilaasortaq.

Ilinniakkatigut tunuliaqutaasut:
Qulimiguullit mittarfiinut aqutsisutut ilinniagaq, Air Greenland-imilu Angallassinermi Assistentitut ilinniagaq aammalu Niuernnermik Ilinniarfik Nuuk aqqutigalugu Tunngaviusumik Aqutsisutut ilinniagaq. 

Atorfigisimasai:

2015-mili Brian sullissinermut aqutsisutut atorfinitsinneqarnikuuvoq. Siornatigut Qaasuitsup Kommunia-ni allattoqarfiup immikkoortortaqarfiani aqutsisuusimavoq, Perorsaanermut Ilinniarfimmi allaffimmi aqutsisuunikuulluni aammalu Air Greenland-ip ataani arlalinnik suliffeqartarnikuulluni piffissaminilu kingullermi trafik supervisoritut pisortallu tullersortaatut sulinikuulluni. 

Piginnaanerit:

Aqutsineq, HR, aningaasaqarnikkut aqutsineq, missinngersuuserineq. 

Siulersuisunut inissisimaffiit:

Avannaata Kommuniani Ilulissani Najukkami ataatsimiitsitaliami ilaasortaq,

Siusinnerusukkullu Inuusuttunut Siunnersuisoqatigiianni Sorlak-mi aammalu Inuusuttut ornittagaasa siunnersuisoqatigiiffiani Sukorseq-mi siulersuisunut ilaasortaasimasoq.


Michael Renner Petersen, Siulersuisuni ilaasortaq
(1973-mi inunngortoq) Sulisuniit toqqarneqartoq, 2023-miit siulersuisuni ilaasortaq.

Ilinniakkatigut tunuliaqutaasut:
Naatsorsuuserisutut aamma DTU-mi bygningsingeniøritut ilinniarsimavoq.

Atorfigisimasai:

Michael ukiuni 17-ini INI-mi misilittakkanik katersereerpoq, siullermik inissiarsuarnik nakkutilliisutut atorfineqqaarnikuulluni, ingeniøritut ilinniakkamik aallartinnginnermini naatsorsueqqissaarnermik suliaqartuusimavoq.

Piginnaanerit:

Ingerlatsinermi aserfallatsaaliuineq pilersaarusiornerlu, suliniutinik aqutsineq ingerlatsinerlu, aningaasaqarnermik aqutsineq missingersuinerlu.

Siulersuisunut inissisimaffiit:

Siornatigut Michael INImi sulisuniit toqqakkatut siulersuisuni ilaasortaareernikuuvoq, peqatigiiffinnilu allani siulersuinermut tunngasunik suleqataasareersimalluni.