Nutaarsiassat

 • 16.072024juuli

  Sullitat ikiliartorput - suliffilli nuannertuaannarpoq

  Ludvig Kristoffersen Paamiuni inissiarsuarni nakkutilliisuuvoq, ukiullu 20-t sinnilaarlugit atorfeqarluni. Ukiuni taakkunani illoqarfik asasani inuerukkiartortoq malugilluarnikuuaa.

   

  Paamiormiut inigisatik pillugit saaffiginnissutissaqaraangamik nalunngilluarpaat kina attavigissanerlugu. Tassalu Ludvig. Taassuma Paamiuni inissiat allaffissuussagut isumagisarai, Paamiunilu INI-mi sulisut marluinnanngornikuugamik nasaararpassuaqarpoq.

  Allaffimmi suliassat, inissiarsuarni nakkutilliinerit, nivannerit, saaffiginnittullu ilaatigut ulluinnarsiutigai.

  - Suliffiga nuannarilluarpara, suliakka assigiinngiiaartarput ilaannilu ulapinnartoqarsinnaasarluni. Ukiorpaalunni suliakka suliarigakkit oqartarpunga kaasarfimmioralugit taamaattumillu suliat ilaanni qaleriaaleraangata malinnaalluarsinnaasarpunga, Ludvig illarasaarpoq.

  Ludvig sanasutut ilinniagaqarpoq, teknisk assistentitullu ilinniaqqinnikuulluni kingornalu byggeteknikeritut naammassilluni.

  Najugaqartut ikiliartortut – sullitat ikiliartortut

  Ludvig 55-inik ukioqarpoq, nuliaqarpoq ataatsimillu paneqarlutik. Siornatigut sulisut quliunikuusimapput, maannali marluinnanngornikuullutik. Suliassat arlallit Sisimiuniit ingerlanneqalernikuuneri tamatumunnga pissutaavoq, taamaattumillu ukiut ingerlaneranni sulisut ikiliartorusaarsimapput.

  - Soorunami ippinnarnikooqaaq. Kommunip illuutai paarigallaratsigit ulapputtaqaagut, taamanimi blokkerpassuit isumagaagut. Maannali pissutsit allanngornikooqaat, Paamiuniillu nutserartut aamma malunnaqaat. Maanna blokkit arfinillit inoqanngillat, sullitattalu ikiliartorneri soorunami malugivagut, Ludvig oqaluttuarpoq.

  Taamaakkaluartoq Ludvig-p illoqarfini asasani qimannissaa takorloornikuunngilaa. Suliffini nuannarisani misigisaqarfigilluakkani – naak pissutsit sutigut tamatigut allanngornikuugaluaqisut – aamma qimannissaa takorluunngilluinnaramiuk.

  - Inuunera tamaaniippoq, nutserartullu paasisinnaagaluarlugit uanga Paamiut qimassanngilara, Ludvig naggasiivoq.

 • 20.062024juuni

  INI-mi ilinniartut allagartartaartut

   

  Nuannaarutigalugu nalunaarutigisinnaavarput Sisimiuni qullersaqarfitsinni ilinniartuutigut pikkorissut, Puiaq Kleist Petersen aamma Vivi Lennert ullumi ilinniakkaminnik naammassinnillutik allagartartaarmata!

  Puiaq AU - aningaasaqarnermut isumalluutinillu aqutsinermi, Vivilu TNI-mi allaffissornermik, tamarmik Niuernermik Ilinniarfimmiit naammassipput. Vivi karakterimini agguaqatigiisillugu 11,3-mik angusaqarami akissarsititaavoq.

  Marluullusi pilluangaaritsi! INI-minngaanniit tamanik pitsaanerpaanik siunissamilu anguniakkassinnik ingerlalluarnissassinnik kissaappatsigit!
 • 10.062024juuni

  Ukiumoortumik nalunaarusiaq 2023

  Inip 2023-mut ukiumoortumik nalunaarusiaa nittartakkatsinni atuarneqarsinnaanngorpoq.

  Årsrapport 2023

  Aamma uani Uagut pilluta, ukiumoortumik nalunaarusiat saqqummernikut allat ilanngullugit atuarneqarsinnaavoq.

 • 31.052024maaji

  Upernavimmi nakkutilliisorput

  Lars Ole Kronholm Upernavimmi nakkutilliisoraarput. Suleqatigiit ikittunnguugaluarlutik ataqatigiilluarput, suliffillu ineriartorfiulluartoq unamminartoqartuaannartoq Lars Olemut qimakkuminaappoq.


  ’Pissutsit allanngornikooqaat, suliffilli nuanneqaaq.’

  Lars Ole suleqatini ukiorpassuit INI-mi sulisimasut assigalugit suliffini eqqartussaguniuk taamatut aallartikkajuppoq. Lars Olemi INI-mi ukiut 24-t nakkutilliisuuvoq. 50-inik ukioqarpoq, nuliaqarpoq, qitornaqarpoq illussanillu uuttortaasartutut ilinniarsimasuulluni.

  - Upernavimmi peroriartorpunga ukiorpaaluillu Danmarkimi ilinniarninnut atatillugu najugaqarlunga. Taamani naammassereerlunga Upernavimmut uterama pilersaarutigigaluarpara konstruktøritut ingerlaqqinnissara. Ukiulli arfineq marluk Danmarkimi najugaqareerlunga assut angerlarserama, suli tamaaniippunga, Lars Ole oqaluttuarpoq.

  Lars Olep suliffini nuannarilluaramiuk inuunermini killiffik ajorinngilluinnarpaa.

  - Ullorput imaqarluartuaannarpoq. Maani Upernavimmi sulisut pingasuuvugut, Uummannamilu suleqaterput ataaseq ullormut arlaleriarluta oqaloqatigisarparput. Ullut tamaasa unammilligassaqartuaannarpugut, ullullu ilaat pikkunalaarsinnaasarput. Qangaanerusumulli utissagutta taamani freerfeqarpiarata ulapputingaatsiartarnikuuvugut. Taamanimi sumiiffinni suliassat tamaasa ingerlattarpagut; talittarfiit nakkutigaagut, Nunatekkip tigumminikuusaat tigummivagut, sissami aserfallatsaaliisuvugut, ineqarnermi tapiissutit akisussaaffigaagut, illut qimanneqartut nalilersortarpagut, namminerlu illuliat tigummigallaratsigit ukiumut arfineq marloriarluta alakkartarpagut, nunaqarfinni illut tamakku amerlammata, Lars Ole nangilluni oqaluttuarpoq.

  Maanna suliat siunissarlu

  Nunaqarfinnut angalanerit maqaasinalaartartut oqaatigaa, kisianni suleriuseq maanna atugartik pisariillisaasorujussuunikuummat initutinngilaa.

  - Sisimiunit suliassarpassuit aqunneqalernerat assut iluarpoq. Taamaasilluta ‘suliassavigut’ ukkalluarsinnaalernikuuagut, tassalu inissianik nakkutilliineq, Lars Ole oqarpoq.

  Lars Olekkummita taava ulluat sunik imaqartarpa?

  - Ullaakkut suliartoraangama siullertut mailit misissortarpakka. Piffissangaatsiaq mailinut atortarpara, allatsitsinerit, sillimmasiinermut suliat assersuutigalugu Qaanaami anorersuarujussuallarmat illut ilaanni qalissiat teqqartut, najugaqartut naammagittaalliutaat, PPV (pilersaarusiamik uteqqittartumik aserfallatsaaliuineq) taakku arlaqaaluttarput ingerlatakka, igalaalersuinerit, assersuutigalugu Qaanaami igalaalersuilerpugut, nutarsaanerit, igaffilerinerit, init alakkagassat, soorlu oquttoqarsimappat, iluarsartuussinerit allallu, Lars Ole akivoq.

  Lars Olep eqqaasaattut suliffini ineriartorfigilluarpaa, ullumikkullu nammineq aamma pikkorissaasinnaavoq, sullissinermimi ambassadøriuvoq sullissinerullu tungaatigut pikkorissaasinnaalluni,

  - Suli ukiorpassuit INI-miinnissara takorloorpara, ilinniaqqikkusuttarnikuugaluarlunga
  massakkut inissisimanera iluariliinnaqqavara. Inuuneq allanngorartuaannarami imaassinnaavoq siunissami allamut ingerlaqqittunga, kisianni massakkuugallartoq suliffiga nuannaraara naatsorsuutigalugulu suli ukiuni tulliuttuni suliffigiinnassallugu, Lars Ole naggasiivoq.

 • 24.052024maaji

  INI-p siulersuisuisa ataatsimeersuarnerat

  Ullumi, 24. maj 2024, INI a/s-ip siulersuisui ataatsimeersuarput. Sulisuniit toqqarneqartut marluk siulersuisooqataalerput: Nuka Kristiansen, Nuummi nakkutilliisoq aamma Klaus Poulsen, Ilulissani teknikeri.

  Siulersuisullu siunissamut isigalutik suliassat qilanaarutigaat. Siulersuisut siulittaasuat Mads Barlach Christensen ima oqaaseqarpoq: ”Naalakkersuisuniit INI a/s-ip Illuut a/s-illu kattunnissaat ukiuni marlunni eqqartorneqareerpoq, tamannalu INI-mi sulisugullu kitaani sineriak tamakkerlugu 155-iusut pikkorissut peqatigalugit suliamik kivitseqataanissarput piareersimaffigaarput.”

  Siulersuisut pillugit nittartakkatsinni atuarsinnaavutit. Ataatsimeersuarnermit imaqarniliaq kingusinnerusukkut ilineqarumaarpoq: Siulersuisut