Nyheder

 • 19.042021april

  Ny proces for boligsøgning

  Den 1. maj 2021 ændres måden, hvorpå der søges bolig. Fra den 1. maj vil boligsøgere fremover modtage et boligtilbud på mail, som kan besvares digitalt i selvbetjeningen. Den nye proces gør det lettere for boligsøgere at søge bolig.

  Efter den 1. maj skal boligsøgere ikke længere holde øje med boligopslag på INIs hjemmeside eller i INImut, men blot afvente en mail med et boligtilbud.

  Boligtilbuddet sendes til de første boligsøgere på ventelisten til den pågældende boligafdelingen, og blandt dem, der takker ja, er det boligsøgeren med længst anciennitet, der får tilbudt boligen.

  For at komme i betragtning til boligen, skal man sige ja i selvbetjeningen og uploade det oplysningsskema, man har fået på mail sammen med boligtilbuddet. Oplysningsskemaet sikrer, at boligsøgeren opfylder kravene til boligen jævnfør lejeforordningen.

  De boligsøgere, der ikke har mulighed for at besvare boligtilbuddet digitalt eller uploade oplysningsskemaet, kan henvende sig fysisk i INImut for at få hjælp.

  Boligsøgere skal sikre sig, at de har oplyst den korrekte mailadresse. Det kan man se og ændre i selvbetjeningen under personlige oplysninger.

  Boligsøgere skal også sikre sig, at de er skrevet på venteliste og har betalt det årlige ventelistegebyr for at kunne modtage boligtilbud. Det kan man ligeledes se i selvbetjeningen under ’dine boligønsker’.

 • 19.042021april

  Vand- og varmeregnskaber sendes digitalt

  Den 27. april 2021 offentliggøres vand- og varmeregnskaber for 2020. I år sendes opgørelserne ud digitalt gennem INIs selvbetjening, og ikke med brev som tidligere. Det gøres for at sikre, at alle får opgørelserne rettidigt.

  Alle beboere vil efter den 27. april kunne logge ind på selvbetjeningen, som findes gennem www.ini.gl, og se om de skal have penge tilbage eller betale mere for forbrug.

  Beboere, der ikke har tilknyttet sit NemID, inden det blev obligatorisk, kan kontakte ini@ini.gl for at få hjælp til at logge ind. Det samme kan beboere, der af andre årsager ikke har sine loginoplysninger eller i tilfælde af andre udfordringer.

  Beboere, der er fritaget for digital post (e-boks), har fortsat mulighed for at få opgørelserne med brev. De skal kontakte ini@ini.gl.

 • 10.022021februar

  9. februar er en festdag for børnedemokraterne

  I går var en festdag! Børnedemokraterne præsenterede deres plakat for borgmesteren, kommunaldirektøren, boligafdelingens bestyrelse og lokalradioen.

  Det seneste halve år har børnedemokraterne arbejdet på, hvordan de kan forbedre deres boligområde. De har valgt at sætte fokus på sikkerhed i forhold til løse hunde.

  Børnedemokraterne har lavet en plakat med budskabet ’Pas på børnene, bind hundene’ og skrevet et brev til foreningen Qimusseq Sisimiut, hvor de opfordrer til, at man binder løse hunde, så børnene kan færdes i tryghed. Brevet blev overleveret til formanden ved forrige børnemøde.

  Efter præsentation for gæsterne, hængte børnedemokraterne plakater op i deres boligområde.

  Vi håber, I vil tage godt imod deres plakater, som hænger fordelt i Sisimiut.

  I kan se flere billeder fra fernisering her i Børnedemokratiets Facebookside: 

  Børnedemokraternes fernisering

   

 • 13.112020november

  Påmindelse til samtlige lejere

 • 04.112020november

  Status efter storm i Nuuk og Paamiut

  Stormen har været hård ved Nuuk og Paamiut, og vi kan rapportere om flere skader på de bygninger, som vi administrerer.

  I Nuuk:

  - På blok 34 og 36 er tagpap revet løs og nogle steder ødelagt (Qapiarfiusaaq/Radiofjeldet).

  - I blok 32 er nogle plader fra sternen faldet ned (Qapiarfiusaaq/Radiofjeldet).

  - Brandtrappen ved centermarkedet er blevet afskærmet af kommunens medarbejdere, da den er revet løs og til fare for mennesker. Den fjernes, når det ikke blæser så meget mere i løbet af eftermiddagen (Qapiarfiusaaq/Radiofjeldet).

  - På blok-T er en tagplade løs (Tuapannguit).

  - Tagplader på i alt 10 miljøhuse er blæst væk.


  I Nuussuaq:

  - I Eqalugalinnguit er dele af tagpappet blæst væk og ødelagt.

  - I Sangoriaq er facadeplader blæst væk.

  I Paamiut:

  - På blok R er tagkonstruktionen løs. Beboerne blev i går eftermiddag flyttet til en anden bolig.

  Har vi overset noget? Så fortæl os gerne om det.

  Vi er gået i gang med at udbedre skaderne. Alle skader er meldt til forsikringen, som skal dække udgifterne.