Nyheder

 • 16.082021august

  Lejertilfredshedsundersøgelse

  Hjælp os med at blive bedre. 

  Fortæl os, hvad du synes, så vi kan blive endnu bedre. Det gør du ved at besvare vores spørgeskema. Det tager få minutter at udfylde. 

  Find spørgeskemaet her: https://da.surveymonkey.com/r/XHT37NY 

  Vi besvarer ikke henvendelser fra spørgeskemaet, så hvis du ønsker svar fra os, er du meget velkommen til at kontakte os på ini@ini.gl eller 70 10 00. 

  Tak for din hjælp.

 • 20.072021juli

  Pr. 1. august slipper du for kø (Sisimiut)

  Pr. 1. august indfører vi tidsbestilling for fysiske henvendelser til INImut i Sisimiut.

  Alt, du skal gøre, er at bestille en tid, der passer dig, og møde op til den aftalte tid. Så vil der sidde en kundevejleder klar til at hjælpe dig.

  Der er tider alle hverdage mellem kl. 12.00-15.00.

  Du kan bestille tid her: https://ini.gl/da/Tidsbestilling

  Eller ringe til 70 10 00 mellem kl. 9.00-12.00.

 • 30.062021juni

  Ændring i fremleje af en lejlighed

  Pr. 1. juli 2021 er der sket en ændring i fremleje af en lejlighed og ændringen kan læses på denne side: https:////ini.gl/da/Beboere/Blanketter under "Fremleje".
 • 22.062021juni

  Hvordan er det gået siden lejertilfredshedsundersøgelsen sidste år?

  Der var fem ting, der gik igen i jeres svar. Vi igangsatte nogle initiativer, som skulle forberede netop de fem områder. Nu er det blevet tid til en opfølgning på initiativerne, inden vi igen spørger jer, hvad vi kan gøre bedre. 

  Lang svartid
  • Vi har taget et program i brug, som gør det muligt at følge henvendelser til ejendomsservice. Vi kan se, hvor der opstår flaskehalse og hvor lang tid henvendelserne er om at blive besvaret. 
  • Vi arbejder på, at beboerne selv kan oprette henvendelser til ejendomsservice i selvbetjeningen og følge med i status på henvendelsen. 
  • På sigt skal programmet bruges til alle typer henvendelser, så vi har bedre hånd om, hvordan henvendelser bliver håndteret og hvad svartiden er. 

  Manglende rengøring i trappeopgange
  • I Nuuk har vi selv overtaget snerydningen i stedet for at udlicitere det. Vi har ansat ekstra personale til at håndtere det, og i sommerhalvåret står de for trappevask. 

  Mangler på mangelliste bliver ikke udbedret
  • Mangelisterne bliver sendt pr. mail til de beboere, som har en mailadresse. Mangellisten skal udfyldes digitalt, og beboerne får efterfølgende et link retur til mangellisten, hvor de kan se, hvad der vil blive udbedret. 

  Problemer med adgang til selvbetjeningen
  • Vi er overgået til obligatorisk NemID ved login for at højne sikkerheden og for at komme problemet med udløbne koder til livs. 
  • Flere og flere beboere har tilknyttet sit NemID til selvbetjeningen i forbindelse med vand- og varmeregnskab og overgang til lettere og digitaliseret boligsøgningsproces.
  • Selvbetjeningen er blevet dobbeltsproget. 
  • Vi har lavet og vil løbende lave vejledningsvideoer til hjemmesiden, og der er opstillet computere og printere i INImut, som lejere uden computer og/eller internetadgang kan benytte. 

  Lavt kendskab til beboerdemokrati
  • Vi er ved at søge midler til en større undersøgelse af barrierer for deltagelse og forbedring af beboerdemokratiet. 
  • Vi vil styrke beboerdemokratiet dels for at kunne udbrede børnedemokratiet til andre byer end Sisimiut. 
 • 31.052021maj

  INI har afholdt generalforsamling

  Mandag den 31. maj 2021 blev der afholdt generalforsamling i INI.

  På dagsordenen var blandt andet godkendelse af selskabets årsregnskab. Selskabets årsregnskab blev et overskud på 1,3 mio. kr. efter skat, hvilket er helt i overensstemmelse med INIs formål.

  Boligafdelingerne er økonomisk uafhængige af INIs økonomi, hvorfor de ikke vil blive påvirket af overskuddet.

  Selvstyret, som eneaktionær, har besluttet at genudpege Mads Barlach Christensen og Kristian May. Mads Barlach Christensen fortsætter som bestyrelsesformand. Derudover indtræder Aviaja Karlshøj Knudsen og Johanne L. Knudsen i bestyrelsen.

  Bestyrelsen takker Line Frederiksen for hendes indsats, eftersom hun har valgt ikke at genopstille.

  De to medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer Tukummeq E. Martinsen og Brian Grønvold fortsætter.

  Bestyrelsen ser frem til sammen med direktionen at udarbejde en ny strategi, som skal gælde fra 2022 og frem, eftersom strategien Sukaq udløber med udgangen af 2021.