• 25.032024marts

  Anthon Brandt: INI’s ansigt i Qeqertarsuaq

   

  Anthon Brandt er vores ejendomsfunktionær i Qeqertarsuaq. Han blev ansat i 1995 – det vil sige, at han i år vil have arbejdet hos INI i 29 gode år.

  Anthon har, ligesom de andre medarbejdere der har været ansat i mange år, oplevet INI’s udvikling på tæt hold. Og hvis man sammenligner arbejdsmåden med dengang, ja – så kan det slet ikke sammenlignes.

  Anthon er nemlig INI’s eneste medarbejder i Qeqertarsuaq.

  - Dengang var vi flere, for eksempel var der også en sagsbehandler. Efter omorganiseringen er jeg nu den eneste der er tilbage her i byen, da det nu er fra Sisimiut, man styrer opgaverne. Før i tiden ringede man til os, når man skulle henvende sig, nu er det jo sådan, at man ringer til én linje i Sisimiut, fortæller Anthon.

  Denne ændring har haft en stor betydning. Før var det nemlig Anthon der havde ansvaret for alt – uanset tidspunktet.

  - Jeg havde megatravlt før i tiden. Det var mig, man ringede til, når der for eksempel ikke var mere varme i radiatoren i en lejlighed om aftenen. Nu er der andre, der har ansvaret for sådanne henvendelser, siger Anthon.

  Selv om Anthon er den eneste INI medarbejder i Qeqertarsuaq, føler han sig ikke ensom. Han har nemlig kontor i kommunen, og hans chef er kun et telefonklik væk i Ilulissat.

  Og hans mangeårige arbejde i INI har også gjort, at borgerne i byen ikke er i tvivl om, hvem de skal kontakte, når de har problemer med deres lejligheder. Og det er helt sikkert Anthon, der popper op som den første, når snakken falder på INI i Qeqertarsuaq. Og det passer Anthon helt fint.

  - Jeg elsker mit arbejde. Der er altid udfordringer og spændende opgaver der skal løses, og jeg har fået rigtig mange oplevelser gennem tiden, slutter Anthon.

 • 19.032024marts

  Vand- og varmeforbrugsopgørelser sendes digitalt

  Den 19. marts 2024 bliver vand- og varmeforbrugsopgørelser for 2023 offentliggjort. Vi udsender opgørelserne digitalt gennem INIs selvbetjening.

  Alle beboere vil kunne logge ind på selvbetjeningen, som kan findes her INIs selvbetjening og se, om de har tilgodehavende, der skal modregnes i næste husleje, eller om de skal betale ekstra for merforbrug.

  Fraflyttere vil modtage brevet via eBoks, og der bliver sendt fysiske breve til beboere, der enten er fritaget for digital post eller som er flyttet til Danmark.

  Beboere, der allerede har en afdragsordning, kan ikke få tillægslån på vand- og/eller varmeafregning, jf. Landstingsforordning om leje af boliger kap. 11, § 74, stk. 6.

  Beboere i boliger med individuelle målere er ikke på nuværende tidspunkt inkluderet i opgørelserne, de vil blive underrettet, når deres forbrug er blevet beregnet.

  Hvis nogen oplever problemer med at logge ind på selvbetjeningssystemet, kan de kontakte INI for hjælp ved at sende en e-mail til ini@ini.gl

 • 13.032024marts

  Børnene i Sisimiut får et trygt værested

  Sammen med Børnedemokraterne i Sisimiut har INI, Qeqqata Kommunia og den uddelende forening Østifterne indgået et samarbejde, der gennem de næste syv år skal udvikle en metode, der kan være med til at forbedre børn og unge i Sisimiuts generelle trivsel, motivation til at færdiggøre folkeskolen og senere tage en uddannelse.

   

  Ideen om værestedet kommer fra Sisimiuts Børnedemokrater, der ønsker et sted, hvor byens børn og unge kan være i tryghed. Sådan et værested mangler man, har børnene slået fast.

  Børn og unge er eksperter i deres eget liv, derfor har Meeqqat Toqqissillutik Ornittagassaat, (MTO), som værestedet hedder, sat børneinddragelse helt centralt i indsatsen – både i forhold til at skabe de fysiske rammer og husets aktiviteter, men også når beslutningerne skal tages, hvor børnene sidder med rundt om bordet.

  Uddannelse er et nøgleord i styrkelsen af børn og unges muligheder for at klare sig godt i fremtiden. Desværre viser statistikker, at der ofte ses en kombination af udfordrende samfundsmæssige forhold og et begrænset antal unge, der går ud af folkeskolen med en adgangsgivende eksamen. De tal vil Meeqqat Toqqissillutik Ornittagassaat gerne være med til at forbedre.

  MTO er helt konkret et fysisk hus, der understøtter behov som omsorg, mad og tryghed - og det giver samtidig børn og unge medbestemmelse ift. de løbende sociale aktiviteter, der skal arrangeres. Samtidig suppleres indsatsen med et stærkt fokus på fremtidsrettede aktiviteter, som f.eks. lektiehjælp, sprogundervisning, kreative aktiviteter, natur- og kulturoplevelser eller andet, som husets børn og unge vurderer der er behov for. Sideløbende sikres der en brobygning til det omkringliggende civilsamfund og de mange allerede eksisterende kommunale og lokale initiativer på det sociale område.

  MTO’s børnesyn læner sig op ad MIO’s strategi 2023-2025, med et stærkt fokus på at sikre børns rettigheder, for bedre at efterlevele FN’s Børnekonvention. Derfor sidder MIO også med i MTO’ens styregruppe.

  Det kommende værested er udviklet mellem INI, Qeqqata Kommunia, Børnedemokrati og Østifterne, som ønsker at samarbejde om et strukturelt indsats, der skal forbedre grønlandske børn og unges trivsel, for derigennem at øge deres muligheder for at opnå en uddannelse, der kan skabe fundamentet for et godt liv.

  Du kan læse mere om børnedemokraterne og MTO på Ini.gl eller qeqqata.gl.
  Læs mere om Østifterne på oestifterne.dk.

 • 08.022024februar

  Kristine O. Marcussen: - INI har udviklet sig rigtig meget

   

  Vores beboerkonsulent i Sisimiut, Kristine, har faktisk også 30 års jubilæum dette år – hun har nemlig været med helt fra start.
  Men hun startede faktisk i det daværende boligdirektorat tilbage i 1991. Altså før INI blev til. Og flyttede med til Sisimiut, da A/S Boligselskabet Ini, som INI dengang hed, valgte at flytte afdelingen til Sisimiut.

  Kristine har oplevet alle INI’s direktører gennem tiden og har fulgt med gennem den rivende udvikling, INI har gennemgået.

  - I 1994 fik vi at vide, at vores afdeling skulle flyttes til Sisimiut. Vores daværende direktør, Danny Andersen, ville meget gerne have, at jeg flyttede med. Jeg kan huske, at min familie (Kristines mand og søn, red). lige skulle overtales først. Jeg ville gerne flytte til Sisimiut, og til sidst indvilligede de, fortæller Kristine med sit sædvanlige milde smil.

  Så skulle Kristine og de kollegaer, der skulle flytte med, på sightseeing.

  - Jeg får stadig et smil på læben, når jeg tænker tilbage. Vi blev fløjet med helikopter til Sisimiut, fik en rundvisning af byen og så vores kommende hjem. Jeg følte mig lidt kongelig, ler Kristine.

  Efter en måned flyttede hun og kollegaerne til Sisimiut. Det var en sommerdag i juli, og her blev de også fløjet lidt ud over de sædvanlige.

  - Vi blev fløjet med Suluit Air’s vandflyver og landede i vandet. Det var en meget speciel oplevelse, erindrer Kristine. Kristine og familien faldt hurtigt til i Sisimiut, takket være den godt planlagte flytning.

  - Der var styr på det hele. Man gjorde sit for, at vi skulle falde godt til i vores nye omgivelser, både hvad angår byen og arbejdet, og derfor faldt vi også hurtigt til. Vi kom til Sisimiut, da man netop var gået i gang med at bygge hovedkontoret, altså det store, blå hovedkontor som vi kender i dag, siger Kristine.

  En helt anden tid

  Kristine har altid elsket sit arbejde, og derfor har hun aldrig tænkt på at forlade INI.

  - INI har gennemgået en stor udvikling gennem tiden, og det betyder jo, at vi medarbejdere også udvikler os med. Der er altid nye spændende opgaver, gode kollegaer og dejlige oplevelser, fortæller Kristine med et smil.

  Mange i den mere yngre generation vil nok have lidt svært ved at forestille sig, at arbejdsprocessen var ret anderledes dengang. Der var meget papirarbejde. Rigtig meget papirarbejde.

  - Når der kom et brev, så fik de alle hver deres sagsnumre. Så skulle de stemples. Jeg har oplevet flere forskellige systemer gennem tiden. INI gennemgår som sagt en rivende udvikling, og når man som mig er kommet op i årene, så gælder det bare om at følge godt med, griner Kristine.

  Kristine bliver nemlig – tro det eller ej – 67 til næste år, og hun har valgt at gå på pension til den tid. Lidt vemodigt, men hun føler også det er på tide.

  - For mig vil INI altid være alle tiders arbejdsplads, slutter hun.

  Stor tillykke med dit jubilæum, Kristine

 • 01.022024februar

  INI fejrer 30-års jubilæum

  I år fejrer INI, der blev etableret den 1. januar 1994 under det daværende Grønlands Hjemmestyre, 30 år. Det var et fælles ønske om en ensartet administration af udlejningsboliger samt en systematisk vedligeholdelse af boligerne, der fik Hjemmestyret til at tage en politisk beslutning om at stifte INI. 

  Med ansvar for over 9.000 udlejningsboliger fra Qaanaaq i nord til Nanortalik i syd, har INI siden sin grundlæggelse gået igennem en kæmpe udvikling, det vil vi fortælle om ikke kun med tilbageblik på virksomhedens historie, men også med en serie af artikler og videoer fra medarbejdere med deres enestående fortællinger gennem deres tid i INI, hvoraf nogle af dem har arbejdet siden boligadministrationens stiftelse.

  Læs gamle artikler om INIs stiftelse her:

  Kort om INI: 

  INIs administrationsopgaverne inkluderer opkrævning af husleje, føring af ventelister, udarbejdelse af årsregnskaber, planlægning og udførelse af vedligeholdelser samt syn ved ind- og fraflytninger. 

  I det seneste år har INI forstærket digitalisering og automatisering for at lette processerne for beboere langs vestkysten. Forskellige digitale værktøjer er blevet implementeret for at gøre det lettere for beboerne at håndtere regninger og kommunikation. 

  INI arbejder også på at sikre bedre tilgængelighed og samfundsansvar gennem tiltag som sms-påmindelser, e-Boks og MitID for selvbetjening. Ledige lejeboliger kan nemt ansøges via INIs selvbetjening. Der arrangeres også "Saliineq," en fælles oprydning for boligområder hvert år i sommeren for at engagere beboerne til at tage medansvar for deres boligområder. INI er også meget stolt af og engageret i Børnedemokrati-initiativet, hvor børn får indflydelse på deres boligområder ved aktivt at deltage i idéudvikling og arbejde for at skabe tryghed.